ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Szkolenia i wizyta studyjna z elementami mentoringu i superwizji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.8 KiB)
 • Część I SIWZ IDW (DOCX, 145.2 KiB)
 • Część II SIWZ Wzór umowy (DOCX, 97.3 KiB)
 • Część III SIWZ OPZ (DOCX, 93.6 KiB)
 • Zal_1_a_ formularz_cenowy (XLSX, 12.5 KiB)
 • Zal_1_formularz_oferty_IDW (DOCX, 83.2 KiB)
 • Zal_2_oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 39.5 KiB)
 • Zal_3_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 44.5 KiB)
 • Zal_4_wykaz_osob_IDW (DOCX, 74.4 KiB)
 • Zal_5_udostępnienie zasobów_IDW (DOC, 93 KiB)
 • Protokół otwarcia ofert (PDF, 175.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 762.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2017-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Góra pomocy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Siwz (DOCX, 136.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 306.2 KiB)
 • Oferta cenowa (XLSX, 11.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 81 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (DOCX, 114.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 245.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 82.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (JPG, 195.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (JPG, 322.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2015-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-07 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja zestawów komputerowych polegająca na wymianie, montażu oraz dostawie podzespołów komputerowych i systemów operacyjnych dla uczestników projektu "Zielon@ Gór@", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 550.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 595.3 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 279 KiB)
 • Formularz oferta (PDF, 581.1 KiB)
 • Wykaz wymaganych dokumentów (PDF, 329.3 KiB)
 • Oświadczenie 1 (PDF, 387.3 KiB)
 • Oświadczenie 2 (PDF, 321.5 KiB)
 • Oświadczenie 3 (PDF, 433 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (PDF, 633.2 KiB)
 • Formularz techniczny (PDF, 484.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 244.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 424.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 228.3 KiB)
 • Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 228.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 539.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2015-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-06 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą dostępu do Internetu - 3”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 688.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia (PDF, 594.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 499.5 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia 1 (PDF, 594.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 535.5 KiB)
 • Odpowiedzi 2 (PDF, 420.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 558 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu i wyborze (PDF, 559.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2014-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-24 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie usług pocztowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 341 KiB)
 • SIWZ (PDF, 748.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 520.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 459.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 (PDF, 521 KiB)
 • Zmiana SIWZ 3 (PDF, 521 KiB)
 • Zmiana SIWZ 4 (PDF, 534.4 KiB)
 • Odpowiedzi (PDF, 472.6 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 283 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2014-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA 200 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I USŁUGĄ DOSTĘPU DO INTERNETU - 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 543.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 422.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 425.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2014-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 200 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą dostępu do Internetu.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 514 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 404.6 KiB)
 • Zmiany SIWZ (PDF, 325.4 KiB)
 • Odpowiedzi napytania 2 (PDF, 419 KiB)
 • Zmiany SIWZ (PDF, 499.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (PDF, 421.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 4 (PDF, 426.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 5 (PDF, 418.3 KiB)
 • Zmiany ogłoszenia i SIWZ (PDF, 421 KiB)
 • Zmiany SIWZ (PDF, 460.3 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 392.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2014-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udostępnienie 200 beneficjentom ostatecznym dostępu do Internetu 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 364.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 945.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 288.9 KiB)
 • Informacja o uniewa|nieniu wyboru (PDF, 249.5 KiB)
 • ponowny wybór oferty (PDF, 288.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2013-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udostępnienie 200 beneficjentom ostatecznym dostępu do Internetu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 393.8 KiB)
 • siwz (PDF, 854.4 KiB)
 • Zmiany ogłoszenia (PDF, 258.8 KiB)
 • Zmiany ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 251.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania zamawiających (PDF, 478.7 KiB)
 • zmiany ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji (PDF, 261 KiB)
 • odpowiedzi na pytania zamawiających (PDF, 245.6 KiB)
 • zmiany ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 255 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 294.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2013-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja 200 zestawów komputerowych przekazanych imiennie wskazanym beneficjentom ostatecznym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 264.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 744.6 KiB)
 • Zmiana Ogłoszena o zamówieniu oraz SIWZ (PDF, 224.7 KiB)
 • Zmiana Ogłoszena o zamówieniu oraz SIWZ - 2 (DOCX, 48.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania zamawiających (DOCX, 49 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania zamawiających - 2 (PDF, 139.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Zamawiających - 3 (PDF, 156.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 232.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji