ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:09:18 Upublicznienie elementu informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Przeciwdziałania Przemocy Mirosław Błaszczak
13:07:13 Upublicznienie elementu informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko informatyka (Dział Organizacyjny) Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2023-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:29:20 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2023-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:21 Upublicznienie elementu informacja Rozstrzygnięcie zakupu usług świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, poza siedzibą Biura na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w ramach realizacji zadań własnych gminy na rok 2023. Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-12-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:28:50 Edycja elementu informacja Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2023 rok Mirosław Błaszczak
11:12:36 Upublicznienie elementu informacja Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-12-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:19:01 Upublicznienie elementu informacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego pt. „Dbając o seniorów” Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-12-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:05:10 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do składania ofert na zakup w 2023 r. usług świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, poza siedzibą Biura na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w ramach realizacji zadań własnych gminy Mirosław Błaszczak
13:37:01 Upublicznienie elementu informacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Reintegracji Społecznej „Re-Start” pt. „Warsztaty dla osób w kryzysie bezdomności” Mirosław Błaszczak
13:33:21 Upublicznienie elementu informacja Normalne święta. Pomoc specjalistyczna i materialna dla osób w kryzysie bezdomności z problemem uzależnienia Mirosław Błaszczak

Nawigacja między stronami listy informacji