ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:13:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacje o wynikach naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Wsparcia Rodziny. Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:39:59 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-05-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:59:51 Upublicznienie elementu informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny (Dział Wsparcia Rodziny) Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-05-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:08:48 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowego. Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-04-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:55:08 Upublicznienie elementu informacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej pt. „Doposażenie placówki przedszkolnej Caritas” Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-04-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Lista kandydatów - Nazwa elementu do którego przynależy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Wsparcia Rodziny. Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:35:05 Upublicznienie elementu informacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Diakonii Ruchu Światło – Życie Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze pt. „SPRAWNY UMYSŁ” – program aktywizacji seniorów. Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:10:49 Edycja elementu informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Wsparcia Rodziny. Mirosław Błaszczak
15:07:58 Edycja elementu informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na zastępcę kierownika Działu Wsparcia Rodziny. Mirosław Błaszczak
15:06:21 Edycja elementu informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na zastępcę kierownika działu wsparcia rodziny. Mirosław Błaszczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony