ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:27:41 Upublicznienie elementu informacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Innowacyjny Klub Rodzica pt. „Zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i par”. Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:01:31 Upublicznienie elementu informacja Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 rok Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-08-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:28:41 Upublicznienie elementu informacja Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-08-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:25:12 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Zielonej Góry w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację całodobowej opieki na odległość” - POWTÓRZENIE Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:34:33 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej. Rodzaj zadania - Świadczenie usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej mieszkającym na terenie miasta Zielona Góra w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł I Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:49:34 Upublicznienie elementu informacja Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Zielonej Góry w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację całodobowej opieki na odległość” - POWTÓRZENIE Mirosław Błaszczak
12:44:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół - unieważnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Zielonej Góry w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację całodobowej opieki na odległość” Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:32:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Zielonej Góry w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację całodobowej opieki na odległość” Mirosław Błaszczak

Zmiany z dnia: 2022-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:23:19 Upublicznienie elementu informacja Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Zielonej Góry w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację całodobowej opieki na odległość” Mirosław Błaszczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony