ˆ

Inne Informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji
 
           
 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie w terminie do 19 maja 2011r. oferty cenowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze na kompleksową realizacje
i obsługę konferencji dla 100 uczestników dotyczącej projektu unijnego „Zielon@ Góra@”. Pod hasłem kompleksowa realizacja, zamawiający rozumie zapewnienie przez wykonawcę sali (miejsca konferencji), osoby prowadzącej (hosta/konfenansjera), usług kateringowych, sprzętu multimedialnego (nagłośnienia, rzutnika multimedialnego, ekranu), materiałów konferencyjnych.
Informacji udziela Henryk Boratyński, pokój 101 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Anieli Krzywoń 2 w Zielonej Górze ( poniedziałek- piątek, 7.30-15.30).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryk Boratyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Boratyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-12 09:56:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-12 09:56:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-12 09:56:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe – tablica informacyjna
 
 
 
            Zwracamy się z prośbą o przedstawienie w terminie do 19 maja 2011 r. oferty cenowej na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze. Format/wymiar tablicy metalowej 1500x1000mm, nadruk pełnokolorowy. Projekt nadruku powinien zostać wykonany według załączonego wzoru, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów unijnych. Termin realizacji zlecenia (tj. montaż gotowej tablicy) nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu tablicy.
            Projekt tablicy powinien zawierać:
-          informację nt. programu operacyjnego
-          tytuł projektu
-          nazwę beneficjenta
-          wartość projektu, w tym udział UE
-          okres realizacji projektu
 
Informacji udziela Henryk Boratyński, pokój 101 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Anieli Krzywoń 2 w Zielonej Górze ( poniedziałek- piątek, 7.30-15.30).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryk Boratyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Boratyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-12 09:54:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-12 09:54:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-12 09:54:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion „Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu”, poszukuje osoby do pełnienia funkcji, na czas trwania projektu, na stanowisko Informatyka;
 
Kandydatom stawiamy następujące wymagania:
 
Informatyk - wykształcenie wyższe - informatyka; atutem będzie 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z informatyką; administrator systemu operacyjnego MS Windows;
 
Od kandydatów oczekujemy złożenia wskazanych poniżej dokumentów:
1.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2.      CV;
3.      list motywacyjny;
4.      kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
5.      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz posiadanie stażu pracy;
6.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, do zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z właściwego Sądu;
 
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)".

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
  
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1.            termin składania dokumentów: 27.04 - 29.04.2011r.
a)         sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście, w zamkniętej kopercie z opisem „Informatyk”;
b)         miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 2,
65- 534 Zielona Góra, I piętro, pok. 101 (sekretariat);
 
Dodatkowe informacje:
1)         aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2)         kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego;
3)         dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Saczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Saczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-27 13:24:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-27 13:24:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-27 13:24:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion „Zielon@ Gór@”, poszukuje osób do pełnienia funkcji, na okres od 18.04.2011r. do 31.10.2013r. (umowa zlecenie)., na stanowiska: Asystent ds. kontaktów z beneficjentami ostatecznymi oraz  pracownik sekretariatu.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
Asystent ds. kontaktów z beneficjentami ostatecznymi.
·          Udział w opracowaniu umowy z beneficjentami ostatecznymi
·          Udział w pracach komisji przekazującej sprzęt beneficjentom ostatecznym
·          Organizacja konferencji
·          Udział w pracach związanych z ogłoszeniem przetargu na zakup materiałów reklamowych
·          Kontakt z beneficjentami ostatecznymi
·          Prowadzenie rejestru rozmów z beneficjentami ostatecznymi
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie we współpracy z kontrahentami instytucjonalnymi.
 
pracownik sekretariatu
·          czuwanie nad ewidencjonowaniem, przechowywaniem i archiwizowaniem akt projektu;
·          prowadzenie spraw związanych z projektem należących do sekretariatu zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w MOPS.
wymagania: wykształcenie średnie, znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w MOPS.
 
Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie do 15.04.2011r.
Zostanie wybrana oferta zapewniająca realizację przedmiotowego zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Saczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Saczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-14 12:55:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-14 12:55:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-14 12:55:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion „Zielon@ Gór@”, poszukuje osób do pełnienia funkcji, na okres od 01.04.2011r. do 31.03.2014r. (umowa zlecenie)., na stanowiska: księgowy, specjalista ds. prawnych, pracownik działu kadr, 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
Księgowy
księgowanie operacji związanych z projektem na podstawie otrzymanych dokumentów.
Opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków projektu.
Prowadzenie budżetowej sprawozdawczości projektu.
Udział w czynnościach inwentaryzacyjnych projektu zleconych przez Dyrektora. 
Wymagania: znajomość oprogramowania płacowo-kadrowego AGEMA oraz oprogramowania finansowo-księgowego EUROBUDŻET
 
Specjalista ds. prawnych
Czuwanie nad opracowaniem podpisywanych w związku z projektem umów
Przygotowywanie opinii prawnych
Opiniowanie ważnych dokumentów związanych z realizacją projektu
Wymagania: wykształcenie wyższe prawnicze
 
Pracownik działu kadr
Prowadzenie dokumentacji naboru i zwalniania pracowników projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
Sporządzanie umów i innej dokumentacji pracowniczej związanej z projektem
Prowadzenie akt osobowych pracowników projektu
Wymagania: znajomość oprogramowania płacowo-kadrowego AGEMA
 
 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Saczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Saczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-28 15:18:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-28 15:18:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-27 13:19:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion „Zielon@ Gór@”, poszukuje osób do pełnienia funkcji, na okres od 01.04.2011r. do 31.03.2014r., na następujące stanowiska:
 
1. Kierownik projektu;
2. Koordynator ds. wdrażania i eksploatacji systemów i sprzętu informatycznego;
3. Specjalista do spraw finansowych projektu;
4. Koordynator ds. organizacyjnych i monitoringu;
 
Kandydatom stawiamy następujące wymagania:
 
1.         Kierownik projektu - wykształcenie wyższe magisterskie, doświadczenie na stanowisku pracy związanym z funduszami strukturalnymi; udokumentowane szkolenia w zakresie zarządzania projektami atutem będzie minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 
2.         Koordynator ds. wdrażania i eksploatacji systemów i sprzętu informatycznego - wykształcenie wyższe - informatyka; atutem będzie przynajmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku informatyka; administrator systemu operacyjnego MS Windows;
 
3.         Specjalista do spraw finansowych - atutem będzie przynajmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego;
 
4.         Koordynator ds. organizacyjnych i monitoringu - wykształcenie wyższe magisterskie; atutem będzie przynajmniej roczne doświadczenie na stanowisku pracy związanym z funduszami strukturalnymi; udokumentowane szkolenia w zakresie zarządzania projektami;
 
Od kandydatów oczekujemy złożenia wskazanych poniżej dokumentów:
1.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2.      CV;
3.      list motywacyjny;
4.      kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
5.      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz posiadanie stażu pracy;
6.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, do zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z właściwego Sądu;
 
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)".

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
 
 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1.      termin składania dokumentów: 28.03 - 30.03.2010r. do godz. 12:00.
a)       sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście, w zamkniętej kopercie z opisem wskazującym stanowisko na jakie składana jest aplikacja;
b)      miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 2,
65- 534 Zielona Góra, I piętro, pok. 101 (sekretariat);
 
Dodatkowe informacje:
1)         aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2)         kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego;
3)         dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą
 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Saczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Saczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-28 15:04:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-28 15:04:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-05 13:09:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion „Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu”, poszukuje osoby do pełnienia funkcji, na okres od 01.04.2011 do 31.05.2011, na stanowisko informatyka (umowa zlecenie).
Informatyk - wykształcenie wyższe – informatyka lub pokrewne; atutem będzie 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z informatyką; administrator systemu operacyjnego MS Windows;
Od kandydatów oczekujemy złożenia wskazanych poniżej dokumentów:
1. CV;
2. list motywacyjny;
3. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)".

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.  Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. termin składania dokumentów: 21.03.-25.03.2011r.
a) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście, w zamkniętej kopercie z opisem wskazującym stanowisko na jakie składana jest aplikacja;
b) miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 2, 65- 534 Zielona Góra, I piętro, pok. 101 (sekretariat);
Dodatkowe informacje:
1) aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego;
3) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Saczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Saczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-22 12:57:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-22 12:58:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-28 15:11:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informatyzacja szkół

Akapit nr 1 - brak tytułu

20 września br. została podpisana w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze Umowa w ramach działania 2.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w imieniu Miasta Zielona Góra złożył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach projektu 32 miejskie jednostki organizacyjne stworzą 27 nowych pracowni komputerowych a 18 zostanie zmodernizowanych poprzez całkowitą wymianę sprzętu komputerowego.
Obok 30 jednostek oświatowych dwie pracownie komputerowe z myślą o zielonogórskich seniorach zostały zorganizowane w domach pomocy społecznej. Ponadto 30 rodzin uzyskało bezpłatny dostęp do sprzętu komputerowego i internetu.
 Łącznie 32 jednostki organizacyjne Miasta Zielona Góra uzyskały 45 pracownie /27 nowe i 18 zmodernizowane/ z 699 komputerami i serwerami.
Wsparcie w ramach realizowanego projektu uzyskało 8 szkół podstawowych (12 pracowni z 156 komputerami), 6 gimnazjów (7 pracowni z 98 komputerami) oraz 16 szkół ponadgimnazjalnych (24 pracowanie z 360 komputerami).
Całkowita wartość projektu to 6 mln 288 tys. zł z których 952 tys. to wkład własny Miasta Zielona Góra .
W MOPS rozpoczęte zostały przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-21 09:16:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-21 09:17:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-21 09:17:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze do projektu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion „Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu”, poszukuje osób do pełnienia funkcji, na czas trwania projektu, na następujące stanowiska:
 
1. Kierownik projektu;
2. Koordynator ds. wdrażania i eksploatacji systemów i sprzętu informatycznego;
3. Specjalista do spraw finansowych projektu;
4. Koordynator ds. organizacyjnych i monitoringu;
5. Informatyk;
 
Kandydatom stawiamy następujące wymagania:
 
1.         Kierownik projektu - wykształcenie wyższe magisterskie, doświadczenie na stanowisku pracy związanym z funduszami strukturalnymi; udokumentowane szkolenia w zakresie zarządzania projektami atutem będzie minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 
2.         Koordynator ds. wdrażania i eksploatacji systemów i sprzętu informatycznego - wykształcenie wyższe - informatyka; atutem będzie przynajmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku informatyka; administrator systemu operacyjnego MS Windows;
 
3.         Specjalista do spraw finansowych projektu: atutem będzie przynajmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego;
 
4.         Koordynator ds. organizacyjnych i monitoringu - wykształcenie wyższe magisterskie; atutem będzie przynajmniej roczne doświadczenie na stanowisku pracy związanym z funduszami strukturalnymi; udokumentowane szkolenia w zakresie zarządzania projektami;
 
5.         Informatyk - wykształcenie wyższe - informatyka; atutem będzie 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z informatyką; administrator systemu operacyjnego MS Windows;
 
 
Od kandydatów oczekujemy złożenia wskazanych poniżej dokumentów:
1.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2.      CV;
3.      list motywacyjny;
4.      kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
5.      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz posiadanie stażu pracy;
6.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, do zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z właściwego Sądu;
 
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)".

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
 
 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1.      termin składania dokumentów: 17.05 - 21.05.2010r.
a)       sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście, w zamkniętej koperciez opisem wskazującym stanowisko na jakie składana jest aplikacja;
b)      miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 2,
65- 534 Zielona Góra, I piętro, pok. 101 (sekretariat);
 
Dodatkowe informacje:
1)         aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2)         kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego;
3)         dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-14 13:39:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-14 13:40:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-04 09:09:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty Unijne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty Unijne
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
 
 
1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze”
 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2009r.
Wartość projektu: 514 239,90 PLN
Umowa podpisana
Grupy docelowe to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Wymienieni kwalifikują się do otrzymania pomocy zgodnie z Opisem Priorytetów PO KL Poddziałania 7.1.1. Przewiduje się objęcie wsparciem w ramach kontraktu socjalnego 30 osób, prowadzenie pracy socjalnej oraz wsparcie finansowe. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dla których nie istnieją inne formy aktywizacji.
Wybór grupy docelowej jest uzasadniony, gdyż osoby te długo pozostając bez pracy wymagają kompleksowego wsparcia szerszego niż instrumenty rynku pracy.
W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:
1. Aktywna integracja, w ramach której zatrudnieni pracownicy socjalni podpiszą kontrakty socjalne z 30 osobami. Średnia wartość kontraktu - 1447,40 zł. Zostaną tu zastosowane następujące instrumenty aktywnej integracji:
a) instrumenty aktywizacji zawodowej: usługi wspierające aktywizację zawodową poprzez organizację i finansowanie usług wspierających w tym: doradcy zawodowego.
b) instrumenty aktywizacji edukacyjnej: - skierowanie i sfinansowanie 10 osobom zajęć umożliwiających aktywizację zawodową. - organizacja i sfinansowanie 30 uczestnikom usług wspierających aktywizację edukacyjną – zajęcia z trenerem komunikacji.
c) instrumenty aktywizacji zdrowotnej: skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.
d) instrumenty aktywizacji społecznej: organizacja i finansowanie zajęć z doradcą ds. poradnictwa specjalistycznego. Wobec każdego uczestnika w ramach kontraktu socjalnego zostaną zastosowane co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji.
2. Praca socjalna. W ramach tego zadania zatrudnieni pracownicy socjalni będą zajmowali się pracą socjalną z 30 uczestnikami realizując postanowienia zawarte w kontraktach.
3. Zasiłki i pomoc w naturze. Zadanie to stanowi wkład własny JST .
4. Zarządzanie projektem.
5. Promocja projektu. Zastosowanie powyższych instrumentów przyczyni się do przygotowania osób długotrwale bezrobotnych do integracji lub wejścia i utrzymania się na rynku pracy oraz do rozwinięcia i upowszechnienia form aktywnej integracji. Wzmocni i poszerzy zakres działań na rzecz integracji społecznej.
Formy zastosowane w ramach projektu zapewnią uczestnikom kompleksowe wsparcie.
 
 
 
2. „Integracja przez aktywizację”
 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.09.2009r. – 31.08.2011r.
Wartość projektu: 909 508,60 PLN
Umowa w trakcie podpisywania
Projekt skierowany do 100 osób z terenu miasta Zielona Góra: długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających po zakończonej terapii, po zwolnieniu z zakładu karnego, niezatrudnionych będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Zielonej Górze i otoczenie tych osób (poradnictwo i działania wspierające). W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:
I - zarządzanie projektem
II - promocja i rekrutacja
III - aktywizacja społeczna
Etapy:
1 - warsztaty integracyjno-motywacyjne
2 - warsztaty z doradcą zawodowym
3 - punkt konsultacji z psychologiem
4 - wyjazd integracyjny
5 - warsztaty z prawa pracy
6 - praca socjalna
IV - aktywizacja zawodowa
Aby nie ograniczać beneficjentów ostatecznych na etapie tworzenia projektu nie określono z góry ile osób ma uczestniczyć w poszczególnych kursach. Kursy umożliwią nabycie (podwyższenie, zmianę) kwalifikacji beneficjentom ostatecznym do wykonywania poszczególnych zawodów. Każdy z beneficjentów ostatecznych będzie uczestniczył w kursie obsługi komputera.
- konsultacje z doradcą zawodowym.
 
 
 
3. „Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu”
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Czas realizacji projektu: 01.02.2009r. – 31.12.2009r.
Wartość projektu: 3 461 340,00 PLN
Umowa w trakcie podpisywania
 
Projekt polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom o niskich dochodach, które nie mają w domu dostępu do Internetu szerokopasmowego (są zagrożone wykluczeniem cyfrowym). Wsparcie zapewnione w ramach projektu zostanie przeznaczone na: zapewnienie dostępu do Internetu; zakup oraz serwisowanie urządzeń niezbędnych do odbioru Internetu; przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu.
W ramach projektu wsparcie uzyska 200 gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz spełniają warunki do udzielenia pomocy – w szczególności spełniające kryterium dochodowe.
Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 po zakończeniu realizacji projektu konieczne jest utrzymanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Poprzez zachowanie trwałości projektu rozumiane jest zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym uczestniczącym w realizacji projektu. Oszacowano, że koszt zachowania trwałości projektu wyniesie 1 280 000 zł.
 
 
 
 
4. „Zielon@ Gór@”
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Czas realizacji projektu: 01.09.2009r. – 31.12.2013r.
Wartość projektu: 6 518 102,00 PLN
Projekt w opracowaniu
 
 
W ramach projektu wsparcie uzyska:
a) 31 jednostek organizacyjnych Miasta Zielona Góra:
- 12 pracowni komputerowych w szkołach podstawowych (156 komputerów),
- 7 pracowni komputerowych w gimnazjach (98 komputerów),
- 24 pracownie komputerowe w szkołach ponad gimnazjalnych (360 komputerów),
- 2 pracownie w domach pomocy społecznej (10 komputerów).
 
Każda z 45-ciu pracowni zostanie wyposażona w serwer i sprzęt peryferyjny.
b) 30 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo, które nie mają dostępu do Internetu szerokopasmowego.
Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 po zakończeniu realizacji projektu konieczne jest utrzymanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Poprzez zachowanie trwałości projektu rozumiane jest zapewnienie dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym projektu (szkołom, domom pomocy społecznej, gospodarstwom domowym). Oszacowano, że koszt zachowania trwałości projektu wyniesie 789 300 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-15 08:39:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-15 08:42:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-15 08:42:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji