ˆ

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Debek - Zielewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Debek - Zielewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-26 15:09:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-26 15:11:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-26 15:11:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na reazlizację zadań pomocy społecznej w 2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2006 r.
z dnia 16 stycznia 2006 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań pomocy społecznej w 2006r., w posiedzeniu udział wzięli:

1. 1. Elżbieta Dębek - Zielewska Zastępca dyrektora MOPS
2. 2. Magdalena Napierała - Przewodnicząca Komisji Rodziny Rady Miasta
3. 3. Barbara Daszuta Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

W dniu 16 listopada 2005 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2006 r następujących zadań pomocy społecznej, na kwotę 886.798 zł.:
1. Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków, kwota dotacji – 460.158 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie, kwota dotacji – 141.140 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności), kwota dotacji – 11.400 zł.
4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi kwota dotacji – 198.850 zł.
5. Usługi opiekuńczych w formie dziennego pobytu w ośrodku wsparcia, kwota dotacji – 19.900 zł
6. Centrum Wolontariatu , kwota dotacji – 55.350 zł.

W projekcie budżetu miasta na rok 2006 r. w dziale 853 rozdział 85295 zaplanowano kwotę 1.097.979 zł. na realizację zadań pomocy społecznej przez inne podmioty. Nie ogłoszono konkursu na prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej przy ul. Głowackiego, ponieważ w 2004 r. zawarto umowę do 31 grudnia 2006 r., na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 211.181 zł. Organizacja prowadząca OTZ wystąpiła o aneksowanie zawartej umowy na kwotę 209.700 zł.Pozostała kwota 1.481 zł została przeznaczona na realizację pozostałych zadań pomocy społecznej.
Po ogłoszniu konkursu ofert na realizację zadań pomocy społecznej uzyskano dodatkowe środki z budżetu wojewody na realizację programu dożywiania dzieci i dorosłych w wys. 334.200 zł. Z tej kwoty na żywienie dorosłych w ramach zlecenia zadań przeznaczono kwotę 70.466 zł.
Fakryczna kwota na realizację zadań pomocy społecznej przez inne podmioty wynosi 958.745 zł.

Ad. 1
WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW
WPŁYNĘŁY 3 OFERTY:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Codzienny ciepły posiłek (zupa + wkładka mięsna + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji: 563.270 zł.
2) środki własne: 108.570 zł
3). całkowity koszt realizacji zadania: 671.840 zł.
4) propozycja dotacji: 309.520 zł
Stawka żywieniowa: 1,60 zł, koszty przygotowania 1 posiłku: 0,52 zł. Przyjęta kalkulacja: 400 osób x 2,12 zł x 365 dni = 309.520 zł.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki jednodaniowe (zupa + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji: 74.825 zł.
2) środki własne: 140.875 zł
3) całkowity koszt zadania 215.700 zł
4) propozycja dotacji 72.622 zł
Stawka żywieniowa: 1,40 zł, koszty przygotowania posiłku: 0,57 zł. Przyjęta kalkulacja: 101 osób x 1,97 zł x 365 dni = 72.624,05 zł.

3.Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki dwudaniowe wydawane przez 5 dni w tygodniu i 11 miesięcy w roku oraz pobyt osób żywionych w klubie „Wrzos”.
1) wnioskowana kwota dotacji: 254.100 zł
2) środki własne 32.400 zł
3) całkowity koszt realizacji zadania 286.500 zł
4) propozycja dotacji: 148.453 zł
Pełny koszt posiłku: 7,24 zł , wsad do kotła: 3,50 zł, koszty przygotowania: 3,74 zł. Przyjęta kalkulacja dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek:
62 osób x 7,24 zł x 22 dni x 11 mies. = 108.628,96 zł
Kalkulacja dla osób, które same płacą wsad do kotła: 44 osób x 3,74 zł x 22 dni x 11 mies. = 39.823,52 zł. Łącznie posiłki dwudaniowe: 148.452,48 zł.


Ad. 2
OPIEKA STACJONARNA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Wpłynęła 1 oferta
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.
1) wnioskowana kwota dotacji: 141.140 zł
2) środki własne: 64.037 zł.
3) całkowity koszt zadania 205.177 zł
4) propozycja dotacji: 141.140 zł.
Dotacja udzielona jest na świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz zapewnienie schronienia dla osób w stanie kryzysu, skierownych przez Miejski Ośrrodek Pomocy Społecznej.

Ad. 3
POMOC RZECZOWA (WYDAWANIE ODZIEŻY, ŻYWNOŚCI)
Wpłynęły 2 oferty:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
na prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej w Zielonej Górze ul. Dworcowa 21. (wydawanie odzieży, żywności, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego).
1) wnioskowana kwota dotacji: 19.472 zł.
2) środki własne: 230.246 zł.
3) całkowity koszt zadania: 249.718 zł
4) propozycja dotacji 14.306 zł
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych prowadzonego zadania.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowa 2 (wydawanie odzieży)
1) wnioskowana kwota dotacji: 3.400 zł.
2) całkowity koszt realizacji zadania 37.200 zł
3) propozycja dotacji: 3 400 zł.
Dotację przeznacza się na sfinansowanie kosztów rzeczowych.


Ad. 4
OPIEKA POZASZKOLNA NAD DZIEĆMI – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE WSPARCIA DZIENNEGO
Wpłynęło 9 ofert:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na prowadzenie 11placówek dla 260 dzieci:
1).ul. Prosta 47,
2).ul. Chrobrego 8,
3).os. Kaszubskie 7 ,
4).ul. Obywatelska 1,
5).ul. Piastowska 12,
6).ul. Bema 32-34
7).ul. Kościelna 6
8).ul.Aliny 17
9).ul. Kwiatowa 5
10).os. Kaszubskie 7 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat
11).ul. Bema 34-32 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.

1) wnioskowana kwota dotacji: 316.581 zł.
2) środki własne: 233.358 zł.
3) całkowity koszt zadania 549.940 zł.
4) propozycja dotacji: 160.000 zł.
Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych.

2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
na prowadzenie placówki przy Pl. Matejki 2a, dla dzieci 30
1) wnioskowana kwota dotacji: 23.600 zł.
2) środki własne: 8.600 zł.
3) całkowity koszt zadania 32.200 zł.
4) propozycja dotacji: 11 500 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie zakupu materiałów do zajęć świetlicowych,do kosztów utrzymania pomieszczenia oraz dożywiania dzieci.

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie placówki przy ul. Moniuszki 35 dla 30 dzieci.
1) wnioskowana kwota dotacji: 11.500 zł.
2) środki własne: 24.100 zł
3) całkowity koszt: 46.100 zł
4) propozycja dotacji 11.500 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych, dożywiania dzieci oraz zakup materiałów do zajęć.

4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
na prowadzenie placówki przy ul. Piaskowej 9e dla 20 dzieci.
1) wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł.
2) środki własne: 4.800 zł.
3) całkowity koszt zadania: 23.400 zł.
4) propozycja dotacji: 5.700 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych.

5. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki dla dzieci skazanych przy ul. Sikorskiego 26. Liczba dzieci – 25.
1) wnioskowana kwota dotacji: 20.500 zł.
2) środki własne: 11.325 zł.
3) całkowity koszt zadania: 38.800 zł.
4) propozycja dotacji: 11.500 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu.

6. Polski Czerwony Krzyż
na prowadzenie placówki przy ul. Francuska 25a; Liczba dzieci – 24.
1) wnioskowana kwota dotacji: 13.600 zł.
2) środki własne: 19.795 zł.
3) całkowity koszt zadania 33.395 zł.
4) propozycja dotacji: 11.000 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i koszty osobowe.
7. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Spawaczy 3, dla 20 dzieci.
1) koszt całkowity zadania 49.650 zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 12.200 zł.
3) udział własny 37.450 zł.
4) propozycja dotacji 11.000 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i zakup materiałów do zajęć.

8. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – Wojewódzka Rada Koordynacyjna w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy ul. Niepodległości 22 dla 30 dzieci. Złożona oferta określa, że od miesiąca marca 2006 r. w pomieszczeniu Związku o powierzchni 25 m, zostanie zorganizowana świetlica dla 30 dzieci. Z przedłożonej oferty wynika, że w tym lokalu działa już klub młodzieżowy i dodatkowo jeszcze będzie działała świetlica dla dzieci czynna przez 5 dni w tygodniu w godz. od 14-stej do 18-stej. Zespół Opiniujący oferty uznał, że warunki lokalowe na prowadzenie jednocześnie świetlicy i klubu młodzieżowego są nieodpowiednie. Jednocześnie Zespół Opiniujący zwrócił uwagę, że zgodnie z załączonym statutem, działalność Związku skierowana jest głównie na młodzież.
W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z dnia 16 listopada 2005 r., zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) określono , że zlecenie realizacji zadań pomocy społecznej może być udzielone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. W załączonym do oferty statucie Związku brak jest określenia, że Związek wspiera funkcje opiekuńcze i wychowawcze rodziny poprzez prowadzenie placówek dla dzieci. Zadania Związku opierają się na organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, ekologicznych oraz w zakresie czasu wolnego – wypoczynku, kultury fizycznej i turystyki szczególnie dla młodzieży niepełnosprawnej i potrzebującej pomocy. Komisja uznała, że przedłożona oferta nie odpowiada warunkom określonym w konkursie ofert i została rozpatrzona negatywnie.

9. Związek Harcerstwa Polskigo Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy ul. Westerplatte 27 dla 25 dzieci. Przedłożona oferta informuje o powołaniu świetlicy dla dzieci od miesiąca stycznia 2006 r., która będzie działać trzy razy w tygodniu od godziny 16 do 18- stej, 6 godzin tygodniowo. W ogłoszonym konkursie ofert podano warunek, że placówka działa 4 godziny w godzinach od 14 – 18- stej. Komisja uznała, że przedłożona oferta nie spełnia warunków określonych w konkursie ofert i została rozpatrzona negatywnie.


Ad. 5
ZAPEWNIENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W FORMIE DZIENNEGO POBYTU W OŚRODKU WSPARCIA.
Złożono 2 oferty:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
na prowadzenie Osiedlowego Klubu Seniora. Klub Seniora czynny 2 razy w tygodniu w godz. od 10.00 – 13.00,
1) wnioskowana kwota dotacji: 9.910 zł.
2) środki własne 11.670 zł.
3) całkowity koszt zadania 21.580 zł.
W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań pomocy społecznej podano następujące warunki:stworzenie warunków dziennego pobytu osobom samotnym i starszym przez 5 dni w tygodniu (minimum 15 godzin tygodniowo), natomiast oferta została złożona na prowadzenie Klubu seniora dwa razy w tygodniu po 3 godziny. Komisja uznała, że przedłożona oferta nie odpowiada warunkom określonym w konkursie ofert i została rozpatrzona negatywnie.

2. Polski Związek Niewidomych – koło w Zielonej Górze – utrzymanie klubu dla osób niewidomych i słabo widzących przy ul. Lisowskiego 3. Klub pracuje 2 razy w tygodniu, w ofercie nie podano ile godzin.
1) wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł.
2. środki własne: 1.500 zł.
3. całkowity koszt: 8.000 zł.
Oferta nie uwzględnia warunków określonych w ogłoszonym konkursie ofert, a więć pobyt w Klubie przez 5 dni w tygodniu, minimum 15 godzin tygodniowo. Komisja uznała, że ofrta nie spełniawarunków w ogłoszonym konkursie ofert i została rozpatrzona negatywnie.


Ad. 6
Centrum Wolontariatu
Zadanie wynikające ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta –uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Wpłynęła 1 oferta Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
1) Całkowity koszt zadania 68.335 zł.
2) Środki własne 9.400 zł.
3) Wnioskowana kwota dotacji 58.935 zł.
4) propozycja dotacji 47.104 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych, prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy i na dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie przez wolontariuszy osób i rodzin objętych pomocą społeczną.


Po rozpatrzeniu złożonych ofert - kwotę w wysokości 958.745 zł. zaplanowaną w dziale 852 rozdział 85295 podzielono następująco:
1. Pomoc żywnościowa 530.595 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie 141.140 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży i żywności) 17.706 zł.
4. Opieka pozaszkolna – świetlice środowiskowe 222.200 zł.
5. Dzienne ośrodki wsparcia dla Seniorów - nie udzielono dotacji
6. Centrum Wolontariatu 47.104 zł.

Ogółem wpłynęło 18 ofert na kwotę 1.595.883 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Debek - Zielewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Debek - Zielewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-24 10:18:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-24 10:19:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-24 10:19:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8091 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społęcznej w 2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań pomocy społecznej w 2006 r., w posiedzeniu udział wzięli:
1. Elżbieta Dębek - Zielewska Zastępca dyrektora MOPS
2. Magdalena Napierała - Przewodnicząca Komisji Rodziny Rady Miasta
3. Barbara Daszuta Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

W dniu 16 listopada 2005 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2006 r następujących zadań pomocy społecznej, na kwotę 886.798 zł.:
1. Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków, kwota dotacji – 460.158 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie, kwota dotacji – 141.140 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności), kwota dotacji – 11.400 zł.
4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi kwota dotacji – 198.850 zł.
5. Usługi opiekuńczych w formie dziennego pobytu w ośrodku wsparcia, kwota dotacji – 19.900 zł
6. Centrum Wolontariatu , kwota dotacji – 55.350 zł.

W projekcie budżetu miasta na rok 2006 r. w dziale 853 rozdział 85295 zaplanowano kwotę 1.097.979 zł. na realizację zadań pomocy społecznej przez inne podmioty. Nie ogłoszono konkursu na prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej przy ul. Głowackiego, ponieważ w 2004 r. zawarto umowę do 31 grudnia 2006 r., na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 211.181 zł. Organizacja prowadząca OTZ wystąpiła o aneksowanie zawartej umowy na kwotę 209.700 zł.Pozostała kwota 1.481 zł została przeznaczona na realizację pozostałych zadań pomocy społecznej.
Po ogłoszniu konkursu ofert na realizację zadań pomocy społecznej uzyskano dodatkowe środki z budżetu wojewody na realizację programu dożywiania dzieci i dorosłych w wys. 334.200 zł. Z tej kwoty na żywienie dorosłych w ramach zlecenia zadań przeznaczono kwotę 70.466 zł.
Fakryczna kwota na realizację zadań pomocy społecznej przez inne podmioty wynosi 958.745 zł.

Ad. 1
WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW
WPŁYNĘŁY 3 OFERTY:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Codzienny ciepły posiłek (zupa + wkładka mięsna + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji: 563.270 zł.
2) środki własne: 108.570 zł
3). całkowity koszt realizacji zadania: 671.840 zł.
4) propozycja dotacji: 309.520 zł
Stawka żywieniowa: 1,60 zł, koszty przygotowania 1 posiłku: 0,52 zł. Przyjęta kalkulacja: 400 osób x 2,12 zł x 365 dni = 309.520 zł.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki jednodaniowe (zupa + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji: 74.825 zł.
2) środki własne: 140.875 zł
3) całkowity koszt zadania 215.700 zł
4) propozycja dotacji 72.622 zł
Stawka żywieniowa: 1,40 zł, koszty przygotowania posiłku: 0,57 zł. Przyjęta kalkulacja: 101 osób x 1,97 zł x 365 dni = 72.624,05 zł.

3.Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki dwudaniowe wydawane przez 5 dni w tygodniu i 11 miesięcy w roku oraz pobyt osób żywionych w klubie „Wrzos”.
1) wnioskowana kwota dotacji: 254.100 zł
2) środki własne 32.400 zł
3) całkowity koszt realizacji zadania 286.500 zł
4) propozycja dotacji: 148.453 zł
Pełny koszt posiłku: 7,24 zł , wsad do kotła: 3,50 zł, koszty przygotowania: 3,74 zł. Przyjęta kalkulacja dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek:
62 osób x 7,24 zł x 22 dni x 11 mies. = 108.628,96 zł
Kalkulacja dla osób, które same płacą wsad do kotła: 44 osób x 3,74 zł x 22 dni x 11 mies. = 39.823,52 zł. Łącznie posiłki dwudaniowe: 148.452,48 zł.


Ad. 2
OPIEKA STACJONARNA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Wpłynęła 1 oferta
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.
1) wnioskowana kwota dotacji: 141.140 zł
2) środki własne: 64.037 zł.
3) całkowity koszt zadania 205.177 zł
4) propozycja dotacji: 141.140 zł.
Dotacja udzielona jest na świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz zapewnienie schronienia dla osób w stanie kryzysu, skierownych przez Miejski Ośrrodek Pomocy Społecznej.

Ad. 3
POMOC RZECZOWA (WYDAWANIE ODZIEŻY, ŻYWNOŚCI)
Wpłynęły 2 oferty:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
na prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej w Zielonej Górze ul. Dworcowa 21. (wydawanie odzieży, żywności, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego).
1) wnioskowana kwota dotacji: 19.472 zł.
2) środki własne: 230.246 zł.
3) całkowity koszt zadania: 249.718 zł
4) propozycja dotacji 14.306 zł
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych prowadzonego zadania.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowa 2 (wydawanie odzieży)
1) wnioskowana kwota dotacji: 3.400 zł.
2) całkowity koszt realizacji zadania 37.200 zł
3) propozycja dotacji: 3 400 zł.
Dotację przeznacza się na sfinansowanie kosztów rzeczowych.


Ad. 4
OPIEKA POZASZKOLNA NAD DZIEĆMI – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE WSPARCIA DZIENNEGO
Wpłynęło 9 ofert:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na prowadzenie 11placówek dla 260 dzieci:
1).ul. Prosta 47,
2).ul. Chrobrego 8,
3).os. Kaszubskie 7 ,
4).ul. Obywatelska 1,
5).ul. Piastowska 12,
6).ul. Bema 32-34
7).ul. Kościelna 6
8).ul.Aliny 17
9).ul. Kwiatowa 5
10).os. Kaszubskie 7 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat
11).ul. Bema 34-32 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.

1) wnioskowana kwota dotacji: 316.581 zł.
2) środki własne: 233.358 zł.
3) całkowity koszt zadania 549.940 zł.
4) propozycja dotacji: 160.000 zł.
Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych.

2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
na prowadzenie placówki przy Pl. Matejki 2a, dla dzieci 30
1) wnioskowana kwota dotacji: 23.600 zł.
2) środki własne: 8.600 zł.
3) całkowity koszt zadania 32.200 zł.
4) propozycja dotacji: 11 500 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie zakupu materiałów do zajęć świetlicowych,do kosztów utrzymania pomieszczenia oraz dożywiania dzieci.

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie placówki przy ul. Moniuszki 35 dla 30 dzieci.
1) wnioskowana kwota dotacji: 11.500 zł.
2) środki własne: 24.100 zł
3) całkowity koszt: 46.100 zł
4) propozycja dotacji 11.500 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych, dożywiania dzieci oraz zakup materiałów do zajęć.

4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
na prowadzenie placówki przy ul. Piaskowej 9e dla 20 dzieci.
1) wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł.
2) środki własne: 4.800 zł.
3) całkowity koszt zadania: 23.400 zł.
4) propozycja dotacji: 5.700 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych.

5. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki dla dzieci skazanych przy ul. Sikorskiego 26. Liczba dzieci – 25.
1) wnioskowana kwota dotacji: 20.500 zł.
2) środki własne: 11.325 zł.
3) całkowity koszt zadania: 38.800 zł.
4) propozycja dotacji: 11.500 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu.

6. Polski Czerwony Krzyż
na prowadzenie placówki przy ul. Francuska 25a; Liczba dzieci – 24.
1) wnioskowana kwota dotacji: 13.600 zł.
2) środki własne: 19.795 zł.
3) całkowity koszt zadania 33.395 zł.
4) propozycja dotacji: 11.000 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i koszty osobowe.
7. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Spawaczy 3, dla 20 dzieci.
1) koszt całkowity zadania 49.650 zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 12.200 zł.
3) udział własny 37.450 zł.
4) propozycja dotacji 11.000 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i zakup materiałów do zajęć.

8. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – Wojewódzka Rada Koordynacyjna w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy ul. Niepodległości 22 dla 30 dzieci. Złożona oferta określa, że od miesiąca marca 2006 r. w pomieszczeniu Związku o powierzchni 25 m, zostanie zorganizowana świetlica dla 30 dzieci. Z przedłożonej oferty wynika, że w tym lokalu działa już klub młodzieżowy i dodatkowo jeszcze będzie działała świetlica dla dzieci czynna przez 5 dni w tygodniu w godz. od 14-stej do 18-stej. Zespół Opiniujący oferty uznał, że warunki lokalowe na prowadzenie jednocześnie świetlicy i klubu młodzieżowego są nieodpowiednie. Jednocześnie Zespół Opiniujący zwrócił uwagę, że zgodnie z załączonym statutem, działalność Związku skierowana jest głównie na młodzież.
W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z dnia 16 listopada 2005 r., zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) określono , że zlecenie realizacji zadań pomocy społecznej może być udzielone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. W załączonym do oferty statucie Związku brak jest określenia, że Związek wspiera funkcje opiekuńcze i wychowawcze rodziny poprzez prowadzenie placówek dla dzieci. Zadania Związku opierają się na organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, ekologicznych oraz w zakresie czasu wolnego – wypoczynku, kultury fizycznej i turystyki szczególnie dla młodzieży niepełnosprawnej i potrzebującej pomocy. Komisja uznała, że przedłożona oferta nie odpowiada warunkom określonym w konkursie ofert i została rozpatrzona negatywnie.

9. Związek Harcerstwa Polskigo Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy ul. Westerplatte 27 dla 25 dzieci. Przedłożona oferta informuje o powołaniu świetlicy dla dzieci od miesiąca stycznia 2006 r., która będzie działać trzy razy w tygodniu od godziny 16 do 18- stej, 6 godzin tygodniowo. W ogłoszonym konkursie ofert podano warunek, że placówka działa 4 godziny w godzinach od 14 – 18- stej. Komisja uznała, że przedłożona oferta nie spełnia warunków określonych w konkursie ofert i została rozpatrzona negatywnie.


Ad. 5
ZAPEWNIENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W FORMIE DZIENNEGO POBYTU W OŚRODKU WSPARCIA.
Złożono 2 oferty:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
na prowadzenie Osiedlowego Klubu Seniora. Klub Seniora czynny 2 razy w tygodniu w godz. od 10.00 – 13.00,
1) 1) wnioskowana kwota dotacji: 9.910 zł.
2) 2) środki własne 11.670 zł.
3) 3) całkowity koszt zadania 21.580 zł.
W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań pomocy społecznej podano następujące warunki:stworzenie warunków dziennego pobytu osobom samotnym i starszym przez 5 dni w tygodniu (minimum 15 godzin tygodniowo), natomiast oferta została złożona na prowadzenie Klubu seniora dwa razy w tygodniu po 3 godziny. Komisja uznała, że przedłożona oferta nie odpowiada warunkom określonym w konkursie ofert i została rozpatrzona negatywnie.

2. Polski Związek Niewidomych – koło w Zielonej Górze – utrzymanie klubu dla osób niewidomych i słabo widzących przy ul. Lisowskiego 3. Klub pracuje 2 razy w tygodniu, w ofercie nie podano ile godzin.
1) wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł.
2. środki własne: 1.500 zł.
3. całkowity koszt: 8.000 zł.
Oferta nie uwzględnia warunków określonych w ogłoszonym konkursie ofert, a więć pobyt w Klubie przez 5 dni w tygodniu, minimum 15 godzin tygodniowo. Komisja uznała, że ofrta nie spełniawarunków w ogłoszonym konkursie ofert i została rozpatrzona negatywnie.


Ad. 6
Centrum Wolontariatu
Zadanie wynikające ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta –uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Wpłynęła 1 oferta Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
1) Całkowity koszt zadania 68.335 zł.
2) Środki własne 9.400 zł.
3) Wnioskowana kwota dotacji 58.935 zł.
4) propozycja dotacji 47.104 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych, prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy i na dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych. Podatawowym zadaniem Centrum jest wspieranie przez wolontariuszy osób i rodzin objętych pomocą społeczną.


Po rozpatrzeniu złożonych ofert - kwotę w wysokości 958.745 zł. zaplanowaną w dziale 852 rozdział 85295 podzielono następująco:
1. Pomoc żywnościowa 530.595 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie 141.140 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży i żywności) 17.706 zł.
4. Opieka pozaszkolna – świetlice środowiskowe 222.200 zł.
5. Dzienne ośrodki wsparcia dla Seniorów - nie udzielono dotacji
6. Centrum Wolontariatu 47.104 zł.

Ogółem wpłynęło 18 ofert na kwotę 1.595.883 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-04 11:38:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-04 11:38:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-04-04 11:38:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie organizacji wypoczynku letniego dla 250 dzieci z rodzin najuboższych w 2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Zespół Opiniujący powołany zarządzeniem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze nr 2/06 z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci w 2006 r. zapoznał się ze złożonymi ofertami na realizację zadania.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Elżbieta Dębek – Zielewska (przewodnicząca) - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
2. Barbara Daszuta - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
3. Magdalena Napierała - członek Komisji Rodziny Rady Miasta Zielona Góra
4. Małgorzata Wilk starszy - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze


Ogółem wpłynęło 8 ofert na łączną kwotę 592.410 zł.

Odrzucono 2 oferty - złożone przez:
1. Związek Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze,
2. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas – Christiana” w Zielonej Górze,
ponieważ zaproponowano najwyższe ceny:
- ZHP: 540 zł (zakwaterowanie w namiotach),
- „Civitas – Christiana”: 578 zł.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 148.636 zł.
Realizację zadania zlecono:
1. Związkowi Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze:
15 dzieci x 504 zł = 7.560 zł; 1 turnus – Łagów (namioty);
2. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Zielonej Górze:
75 dzieci x 540 zł = 40.500 zł; Przełazy (w budynku);
3. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Zielonej Górze:
25 dzieci x 504 zł – 12.600 zł; 1 turnus – Sława (domki campingowe);
4. Związkowi Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Babimojsko – Sulechowskiego:
15 dzieci x 504 zł = 7.560 zł; 1 turnus – Uście (namioty);
5. Związkowi Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Czaplinek:
30 dzieci x 492 zł = 14.760 zł; 1 turnus – Czaplinek (namioty);
6. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej:
120 dzieci x 547 zł = 65.640 zł; turnusy – Międzyzdroje, Długie, Lgiń, Studzienna
( 3 kolonie - w budynkach, 1 – domki campingowe).

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniono warunki zakwaterowania, różnorodność miejsc wypoczynku oraz cenę jednego skierowania.

Łącznie rozdysponowano kwotę 148.620 zł (dla 280 dzieci).

Nieodpłatnie otrzymano karty kolonijne od:
1. ZHP Zielona Góra - dla 40 dzieci na turnusy w Niesulicach:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w 2006 r. przekazuje się do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.wrota.lubuskie.pl/mops_zielonagora) oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-05-18 10:01:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-05-18 10:07:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-05-18 10:07:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2007 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 14/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań pomocy społecznej w 2007 r., w posiedzeniu udział wzięli:
1. Elżbieta Dębek - Zielewska Zastępca dyrektora MOPS
2. Eleonora Szymkowiak Przewodnicząca Komisji Rodziny Rady Miasta
3. Barbara Daszuta Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

W dniu 17 listopada 2006 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2007 r następujących zadań pomocy społecznej, na kwotę 947.645 zł.:
1. Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków, kwota dotacji – 511.350 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie, kwota dotacji – 141.000 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności), kwota dotacji – 18.095 zł.
4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi kwota dotacji – 229.200 zł.
6. Centrum Wolontariatu , kwota dotacji – 48.000 zł.

W projekcie budżetu miasta na rok 2007 r. w dziale 853 rozdział 85295 zaplanowano kwotę 976.965 zł. na realizację zadań pomocy społecznej przez inne podmioty. Pozostawiono rezerwę w wysokości 29.320 zł.
Ad. 1
WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW
WPŁYNĘŁY 3 OFERTY:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Codzienny ciepły posiłek (zupa + wkładka mięsna + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji: 403.491 zł.
2) środki własne: 122.525 zł
3). całkowity koszt realizacji zadania: 526.016 zł.
4) propozycja dotacji: 291.818 zł
Stawka żywieniowa: 1,70 zł, koszty przygotowania 1 posiłku: 0,76 zł. Przyjęta kalkulacja: 325 osób x 2,46 zł x 365 dni = 291.818 zł.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki jednodaniowe (zupa + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji: 80.300 zł.
2) środki własne: 142.528 zł
3) całkowity koszt zadania 222.828 zł
4) propozycja dotacji 80.300 zł
Stawka żywieniowa: 1,40 zł, koszty przygotowania posiłku: 0,80 zł. Przyjęta kalkulacja: 100 osób x 2.20 zł x 365 dni = 80.300 zł.

3.Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki dwudaniowe wydawane przez 5 dni w tygodniu i 11 miesięcy w roku oraz pobyt osób żywionych w klubie „Wrzos”.
1) wnioskowana kwota dotacji: 160.494 zł
2) środki własne 158.854 zł
3) całkowity koszt realizacji zadania 319.348 zł
4) propozycja dotacji: 141.328 zł
Pełny koszt posiłku: 8,0 zł , wsad do kotła: 3,60 zł, koszty przygotowania: 4,40 zł. Przyjęta kalkulacja dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek:
55 osób x 8 zł x 22 dni x 11 mies. = 106.480 zł
Kalkulacja dla osób, które same płacą wsad do kotła: 40 osób x 3,60 zł x 22 dni x 11 mies. = 34.848 zł. Łącznie posiłki dwudaniowe: 141.328 zł.


Ad. 2
OPIEKA STACJONARNA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Wpłynęła 1 oferta
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.
1) wnioskowana kwota dotacji: 141.000 zł
2) środki własne: 84.036,50 zł.
3) całkowity koszt zadania 225.000 zł
4) propozycja dotacji: 141.000 zł.
Dotacja udzielona jest na świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz zapewnienie schronienia dla osób w stanie kryzysu, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad. 3
POMOC RZECZOWA (WYDAWANIE ODZIEŻY, ŻYWNOŚCI)
Wpłynęły 2 oferty:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
na prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej w Zielonej Górze ul. Dworcowa 21. (wydawanie odzieży, żywności, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego).
1) wnioskowana kwota dotacji: 28.023 zł.
2) środki własne: 2.353.632 zł.
3) całkowity koszt zadania: 2.381.665 zł
4) propozycja dotacji 14.919 zł
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych prowadzonego zadania.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowa 2 (wydawanie odzieży)
1) wnioskowana kwota dotacji: 3.400 zł.
2) całkowity koszt realizacji zadania 10.600 zł
3) Środki własne 7.200 zł
3) propozycja dotacji: 3 400 zł.
Dotację przeznacza się na sfinansowanie kosztów rzeczowych.


Ad. 4
OPIEKA POZASZKOLNA NAD DZIEĆMI – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE WSPARCIA DZIENNEGO
Wpłynęło 6 ofert:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na prowadzenie 12placówek dla 285 dzieci:
1).ul. Prosta 47,
2).ul. Chrobrego 8,
3).os. Kaszubskie 7 ,
4).ul. Obywatelska 1,
5).ul. Piastowska 12,
6).ul. Bema 34-32
7).ul. Kościelna 6
8).ul. Aliny 17
9).ul. Kwiatowa 5
10).os. Kaszubskie 7 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat
11).ul. Bema 34-32 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.
12).os. Kaszubskie 7- świetlica dla młodzieży

1) wnioskowana kwota dotacji: 300.714,75 zł.
2) środki własne: 246.115,59 zł.
3) całkowity koszt zadania 546.830,34 zł.
4) propozycja dotacji: 191.200 zł.
Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych.

2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
na prowadzenie placówki przy Pl. Matejki 2a, dla dzieci 30
1) wnioskowana kwota dotacji: 27.000 zł.
2) środki własne: 7.000 zł.
3) całkowity koszt zadania 34.000 zł.
4) propozycja dotacji: 13.000 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie do kosztów utrzymania pomieszczenia, dożywiania dzieci oraz częściowe pokrycie kosztów osobowych.

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie placówki przy ul. Moniuszki 35 dla 20 dzieci.
1) wnioskowana kwota dotacji: 17.764 zł.
2) środki własne: 1.580 zł
3) całkowity koszt: 46.779 zł
4) propozycja dotacji 13.000 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych, dożywiania dzieci oraz kosztów utrzymania pomieszczeń.


4. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki dla dzieci skazanych przy ul. Sikorskiego 26. Liczba dzieci – 25.
1) wnioskowana kwota dotacji: 20.000 zł.
2) środki własne: 24.050 zł.
3) całkowity koszt zadania: 44.050 zł.
4) propozycja dotacji: 13.000 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, dofinansowanie kosztów osobowych oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu.

5. Polski Czerwony Krzyż
na prowadzenie placówki przy ul. Francuska 25a; Liczba dzieci – 21.
1) wnioskowana kwota dotacji: 14.780 zł.
2) środki własne: 18.384 zł.
3) całkowity koszt zadania 33.164 zł.
4) propozycja dotacji: 13.000 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i koszty osobowe.

6. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Spawaczy 3, dla 27 dzieci.
1) koszt całkowity zadania 55.640 zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 14.940 zł.
3) udział własny 1.500 zł.
4) propozycja dotacji 13.000 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci , zakup materiałów do zajęć oraz dofinansowanie do kosztów osobowych.


Ad. 5
Centrum Wolontariatu
Zadanie wynikające ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta –uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Wpłynęła 1 oferta Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
1) Całkowity koszt zadania 59.529 zł.
2) Środki własne 4.760 zł.
3) Wnioskowana kwota dotacji 54.769 zł.
4) propozycja dotacji 48.000 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych i na dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych. Podatawowym zadaniem Centrum jest wspieranie przez wolontariuszy osób i rodzin objętych pomocą społeczną.


Po rozpatrzeniu złożonych ofert - kwotę w wysokości 976.965 zł. zaplanowaną w dziale 852 rozdział 85295 podzielono następująco:
1. Pomoc żywnościowa 513.446 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie 141.000 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży i żywności) 18.319 zł.
4. Opieka pozaszkolna – świetlice środowiskowe 256.200 zł.
5. Centrum Wolontariatu 48.000 zł.

Oferta Polskiego Związku Niewidomych – Koło PZN w Zielonej Górze ul. Lisowskiego 3 na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, świetlicowych, kulturalno-rozrywkowych, pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, nauka Brajla, nauka poruszania się z białą laską nie została rozpatrzona, ponieważ nie został ogłoszony konkurs ofert na realizację tego zadania.
Ogółem wpłynęło 14 ofert na kwotę 1.273.175,75 zł.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-09 10:40:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-09 10:41:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-09 10:41:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwrtego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: OBJĘCIE ODDZIAŁYWANIEM KOREKCYJNO – EDUKACYJNYM SPRAWCÓW PRZEMOCY

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W dniu 25 maja br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: OBJĘCIE ODDZIAŁYWANIEM KOREKCYJNO – EDUKACYJNYM SPRAWCÓW PRZEMOCY.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Elżbieta Dębek - Zielewska - (przewodnicząca) - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
2. Barbara Daszuta - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,
3. Bożena Filipowska - pracownik socjalny.

Dotacja z budżetu wojewody na powyższy cel wynosi 15.000,00 zł.

W dniu 23 kwietnia 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w/w zadania.

I. Wpłynęła 1 oferta na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 15.000 zł.
II. Oferta, która podlegała rozpatrzeniu, została złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Piaskowej 9e.
III. Po rozpatrzeniu złożonych ofert, kwotę 15.000 zł przyznano powyższemu stowarzyszeniu.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-31 12:16:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-31 12:16:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-05-31 12:16:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań wynikających z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008”, w posiedzeniu udział wzięli:

1. Elżbieta Dębek - Zielewska - (przewodnicząca) - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
2. Barbara Daszuta - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,
3. Bożena Filipowska - pracownik socjalny.

Dotacja z budżetu wojewody na powyższy cel wynosi 50.000,00 zł.

W dniu 13 sierpnia 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w/w zadania.

I. Wpłynęła 1 oferta na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 50.000 zł.

II. Oferta, która podlegała rozpatrzeniu, została złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.

III. Po rozpatrzeniu złożonych ofert, kwotę 50.000 zł przyznano powyższemu stowarzyszeniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-21 09:14:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-21 09:14:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-21 09:14:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie dożywiania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w 2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie Zarządzenia Nr 10/07 dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 8 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.: DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO, w dniu 12 października br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego złożone oferty.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Elżbieta Dębek Zielewska (przewodnicząca) - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
2. Barbara Daszuta - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,
3. Marlena Narewska - starszy pracownik socjalny.

Dotacja z budżetu wojewody na powyższy cel wynosi 30.000,00 zł.

W dniu 10 września 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w/w zadania.

I. Wpłynęła 1 oferta na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 30.000 zł.
II. Oferta, która podlegała rozpatrzeniu, została złożona przez „Caritas” Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6.
III. Po rozpatrzeniu złożonych ofert, kwotę 30.000 zł przyznano powyższemu stowarzyszeniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-16 15:04:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-16 15:04:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-16 15:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2007 r. w przedmiocie objęcia oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie Zarządzenia Nr 12/07 dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.: Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy, w dniu 22 października br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego złożone oferty.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Iwona Zwierzchowska(przewodnicząca) - kierownik Działu Opiekuńczo – Wychowawczego,
2. Barbara Daszuta - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,
3. Marzena Radaczyńska - inspektor.

Dotacja z budżetu wojewody na powyższy cel wynosi 46.500,00 zł.

W dniu 18 września 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w/w zadania.

I. Wpłynęła 1 oferta na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 46.500 zł.
II. Oferta, która podlegała rozpatrzeniu, została złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9e.
III. Po rozpatrzeniu złożonych ofert, kwotę 46.500 zł przyznano powyższemu stowarzyszeniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-31 10:34:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-31 10:34:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-31 10:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7006 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2007 r. w przedmiocie przygotowania paczek żywnościowych dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w formie posiłków.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Nr 14/07 dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.: PRZYGOTOWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W FORMIE POSIŁKÓW
, w dniu 17 grudnia br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego złożone oferty.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Iwona Zwierzchowska-(przewodnicząca) kierownik Działu Opiekuńczo – Wychowawczego,
2. Barbara Daszuta - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,
3. Marzena Radaczyńska - inspektor.

Dotacja na powyższy cel wynosi 40.000,00 zł.

W dniu 14 listopada 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w/w zadania.

I. Wpłynęły 2 oferty:

a. Polski Komitet Pomocy Społecznej:
   1) wnioskowana kwota dotacji: 13.600 zł
   2) środki własne: 2.000 zł
   3) całkowity koszt: 15.600 zł
b. Caritas diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej:
   1) wnioskowana kwota dotacji: 40.000 zł
   2) środki własne: 12.500 zł
   3) całkowity koszt: 52.000 zł
 
II. Oferty, które podlegały rozpatrzeniu, zostały złożone przez:

a. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Moniuszki 35;
b. CARITAS diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Kościelnej 6.
 
III. Po rozpatrzeniu złożonych ofert, kwotę dotacji podzielono następująco:
a. Polski Komitet Pomocy Społecznej: 13.600 zł (170 osób x 80 zł);
b. CARITAS diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej: 24.000 zł (300 osób x 80 zł).

Na złożone oferty proponuje się udzielenie dotacji w wysokości 37.600 zł dla 470 osób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-19 14:48:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-19 14:48:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-12-19 14:48:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji