ˆ

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2013 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej na 2013 r.
 
 
Lp.
Nazwa organizatora
Rodzaj zadania
Przyznana kwota w zł
1.
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Słoneczko z uśmiechem”
 
27.069
2.
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Zielony Dom”
 
27.069
3.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki
 
Realizacja zajęć socjoterapeutycznych, artystycznych, modelarskich, dożywianie dzieci w ramach działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Złote Serca”– Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego
 
27.069
4.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji i wychowania w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Odnaleźć swoje miejsce, odzyskać dzieciństwo”
 
27.069
5.
„Brat Albert Chmielowski”
 
Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego świetlicy socjoterapeutycznej „Pod Słoneczkiem”
 
27.069
6.
Rzymsko– Katolicka Parafia p.w. świętej Jadwigi
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy „Niezapominajki”
 
27.069
7.
Rzymsko– Katolicka Parafia p.w. świętej Jadwigi
Opieka pozaszkolna prowadzenie Świetlicowego Oddziału Przedszkolnego „Smerfiki”
 
27.069
8.
Rzymsko Katolicka Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu
Prowadzenie świetlicy Aniołkolatki 
 
 
26.280
9.
Rzymsko Katolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
 
Opieka pozaszkolna nad młodzieżą - prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla młodzieży. Klub młodzieżowy „Alternatywa Młodych” 
 
25.900
10.
Rzymsko Katolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego świetlica „Świetliki”
 
25.900
11.
Rzymsko Katolicka Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego świetlica „Tęczowa Przystań” 
 
27.069
12.
Rzymsko Katolicka Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Prowadzenie świetlicy specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Świetlica Marzeń”
 
27.069
13.
Lubuski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Wiewiórka”
 
23.700
14.
Ośrodek Integracji
Społecznej w Zielonej Górze
Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Wśród Aniołów”
 
27.069
15.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Smyki są wśród nas prowadzenie świetlicy
 
20.650
16.
Stowarzyszenie Pracownia „ Damy Radę ”
„Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo”
 
27.071
17.
Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
 
Zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną poprzez
prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Przygoda” typu specjalistycznego
 
27.069
18.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 
 
208.900
19.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Działania korekcyjno – edukacyjne na rzecz sprawców przemocy
 
52.500
20.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubuski Zarząd Wojewódzki
Posiłki dwudaniowe wydawane przez 252 dni roboczych w roku i prowiant dla osób skierowanych na bezpłatne posiłki w dni świąteczne, które przypadają w tygodniu oraz pobyt osób żywionych w klubie „Wrzos”
 
218.448.50
21.
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Realizacja pomocy żywnościowej poprzez wydawanie gorących posiłków (codzienny ciepły posiłek)
 
379.441,50
22.
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Prowadzenie Centrum Wolontariatu
 
 
20.000
23.
Fundacja „Klub Otwartych Drzwi”
ul. Fabryczna 21/24
Promocja i organizacja wolontariatu „Centrum szkoleniowo-logistyczne – profesjonalny wolontariusz”
 
 
13.580
24.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
w Zielonej Górze
Szkolenie harcerskich wolontariuszy Streetworkerska Interwencja „Wyrwa”
 
 
10.000
25.
Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz kobiet „Baba”
Pomagam i wiem jak to robić
 
 
5.000
26.
Fundacja „Klub Otwartych Drzwi”
Prowadzenie punktu nieodpłatnego wydawania żywności, odzieży, sprzętu AGD, RTV, mebli
 
5.280
27.
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 
prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej w Zielonej Górze ul. Dworcowa 21 (wydawanie odzieży, żywności).
 
5.280
28.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubuski Zarząd Wojewódzki
Pomoc rzeczowa wydawanie odzieży i żywności dla osób skierowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
5.280
 
Uwaga ! W przypadku , gdy przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, przed podpisaniem umowy organizatorzy zobowiązani są do złożenia - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Długiej nr 13 w Zielonej Górze -korekty realizacji zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-08 12:07:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-08 12:07:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-08 12:07:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z dnia 02 stycznia 2012r. z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 02 stycznia 2012r.

z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. ustalono następujący skład komisji:

Barbara Daszuta - kierownik działu pomocy środowiskowej
Beata Dębowska – za-ca kierownika działu pomocy środowiskowej
Tomasz Saczuk – za-ca kierownika działu administracyjno-gospodarczego

W dniu 7 grudnia 2011r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2012r. zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.
W budżecie miasta na rok 2012r. w dziale 852 rozdział 85295 na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 434.970zł.
Zadanie obejmuje: zapewnienie dzieciom głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zapewnienie jednego posiłku).
Dotacja nie obejmuje wynagrodzeń specjalistów (socjoterapeutów, psychologów, pedagogów).

W wyznaczonym w ogłoszeniu konkursu terminie wpłynęło 14 ofert na prowadzenie 18 placówek.

1.Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu
prowadzenie świetlicy Aniołkolatki dla 20 dzieci przy ul. Kilińskiego 5

wnioskowana kwota dotacji 32.789,60zł
środki finansowe własne 400,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 2.400,00zł
całkowity koszt zadania 35.589,60zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych, dożywiania dzieci oraz materiałów dydaktycznych.

2. Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
prowadzenie dwóch placówek:
1) świetlicy - klubu młodzieżowego „Alternatywa Młodych dla 15 dzieci przy ul. Os. Kaszubskie 7
2) świetlicy „Świetliki” dla 20 dzieci przy ul. Os. Kaszubskie 7

wnioskowana kwota dotacji 52.000,00zł
środki finansowe własne 1.040,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 12.480,00zł
całkowity koszt zadania 65.520,00zł
propozycja dotacji 48.330,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych, dożywianie dzieci oraz kosztów eksploatacyjnych.

3.Parafialny Zespół Caritas Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
prowadzenie świetlicy „Tęczowa Przystań” dla 20 dzieci przy ul. Aliny 17

wnioskowana kwota dotacji 29.800,00zł
środki finansowe własne 500,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 2.400,00zł
całkowity koszt zadania 32.700,00zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych i dożywianie dzieci.

4.Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela
prowadzenie świetlicy „Świetlica Marzeń” dla 20 dzieci przy ul. ul. Chrobrego 8”

wnioskowana kwota dotacji 31.200,00zł
środki finansowe własne 3.600,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 3.360,00zł
całkowity koszt zadania 38.160,00zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych i dożywianie dzieci.

5.Parafialny Zespół Caritas Parafii rzymsko – katolickiej p.w. świętej Jadwigi
prowadzenie dwóch placówek przy ul. Kościelna 9:
1) Świetlicy „Niezapominajki” dla 25 dzieci
2) Świetlicowego Oddziału Przedszkolnego „Smerfiki” dla 12 dzieci.

wnioskowana kwota dotacji 69.000,00zł
środki finansowe własne 12.000,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 2.400,00zł
całkowity koszt zadania 78.600,00zł
propozycja dotacji 48.330,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych i dożywianie dzieci.

6. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
prowadzenie 3 placówek dla 50 dzieci przy ul. Bema 34-32:
1) Świetlicy „Zielony Dom”
2) Świetlicowego Oddziału dla Dzieci „Zielony Dom”
3) Klubu dla Młodzieży „Alter Ego”

wnioskowana kwota dotacji 83.400,00zł
środki finansowe własne 12.000,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 0,00zł
całkowity koszt zadania 95.400,00zł
propozycja dotacji 72.495,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych, dożywianie dzieci oraz na materiały dydaktyczne.

7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej dla 25 dzieci przy placu Matejki 2a

wnioskowana kwota dotacji 40.170,00zł
środki finansowe własne 3.310,00zł
środki finansowe z innych źródeł 2.500,00zł
wkład osobowy 1.200,00zł
całkowity koszt zadania 47.180,00zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych, dożywianie dzieci oraz na materiały dydaktyczne, materiały biurowe, media.

8. Polski Komitet Pomocy Społecznej
prowadzenie świetlicy „Złote Serca” przy ul. Moniuszki 35 dla 24 dzieci.

wnioskowana kwota dotacji 25.500,00zł
środki finansowe własne 2.619,00zł
środki finansowe z innych źródeł 25.100,00zł
wkład osobowy 4.480,00zł
całkowity koszt zadania 57.699,00zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych, koszty eksploatacyjne, materiały biurowe i dydaktyczne.

9. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Przygoda” dla 25 dzieci przy ul. Sikorskiego 26

wnioskowana kwota dotacji 33.780,00zł
środki finansowe własne 4.000,00zł
środki finansowe z innych źródeł 16.930,00zł
wkład osobowy 3.800,00zł
całkowity koszt zadania 58.510,00zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, częściowe dofinansowanie kosztów osobowych koszty eksploatacyjne, materiały biurowe i dydaktyczne.

10. Polski Czerwony Krzyż
prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Wiewiórka” dla 20 dzieci przy ul. św. Cyryla i Metodego 9.

wnioskowana kwota dotacji 25.000,00zł
środki finansowe własne 4.000,00zł
środki finansowe z innych źródeł 17.600,00zł
wkład osobowy 2.633,60zł
całkowity koszt zadania 49.233,60zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe dofinansowanie kosztów osobowych oraz dożywianie dzieci.

11. Stowarzyszenie „Brat Albert Chmielowski”
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Pod Słoneczkiem” dla 16- 18 dzieci - przy ul. Spawaczy 3d.

wnioskowana kwota dotacji 27.000,00zł
środki finansowe własne 1.000,00zł
środki finansowe z innych źródeł 26.200,00zł
wkład osobowy 4.320,00zł
całkowity koszt zadania 58.520,00zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, częściowe dofinansowanie kosztów osobowych.

12. Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze
prowadzenie świetlicy „Wśród Aniołów” przy ul. Prostej 47 dla 20 dzieci

wnioskowana kwota dotacji 68.400,00zł
środki finansowe własne 0,00zł
środki finansowe z innych źródeł 13.400,00zł
wkład osobowy 11.400,00zł
całkowity koszt zadania 93.200,00zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe dofinansowanie kosztów osobowych i dożywianie dzieci.

13. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
prowadzenie świetlicy „W PRZYSTANI SMYKÓW” dla15 dzieci ul. Kołłątaja 12

wnioskowana kwota dotacji 26.000,00zł
środki finansowe własne 0,00zł
środki finansowe z innych źródeł 2.000,00zł
wkład osobowy 2.500,00zł
całkowity koszt zadania 30.500,00zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe dofinansowanie kosztów osobowych, dożywianie dzieci, koszty obsługi.

14. Stowarzyszenie Pracownia „ Damy Radę ”
prowadzenie w Ośrodku Socjoterapeutycznym Gniazdo świetlicy dla 20 dzieci przy ul. Sikorskiego 24

wnioskowana kwota dotacji 34.741,36zł
środki finansowe własne 29.310,84zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 12.000,00zł
całkowity koszt zadania 76.052,20zł
propozycja dotacji 24.165,00zł

Dotację przeznacza się na częściowe dofinansowanie kosztów osobowych, dożywianie dzieci, doposażenie

Komisja stwierdza, że o przyznanie dotacji wystąpiło 14 podmiotów na prowadzenie 18 placówek, składając zapotrzebowanie na łączną kwotę 574.830,96zł.
Wszyscy oferenci spełniają kryteria określone w ogłoszeniu z dnia 07.12.2011r.
Komisja stwierdza brak wystarczających środków na zaspokojenie potrzeb oferentów w pełni, ponieważ środki przeznaczone na realizację zadania „Opieka pozaszkolna nad dziećmi” w 2012r. wynoszące 434.970zł są niewystarczające.
Oznacza to, że w stosunku do potrzeb występują braki na kwotę 139.860.96zł. Przyjęto, że każda z placówek otrzyma kwotę 24.165,00zł na okres ogłoszony na realizację zadania, co daje miesięcznie 2.013,75zł.
Środki, jakie zostały przeznaczone na realizację zadania nie zapewniają wynagrodzeń kierownika – wychowawcy, dożywiania dzieci i opłat związanych z utrzymaniem infrastruktury placówek. Nie pozwalają także na rozwinięcie formy wspierania dzieci i ich rodzin. Sytuacja taka rodzi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania placówek, skutkuje odchodzeniem doświadczonej kadry (wyszkolonej ze środków miejskich) co jest zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy:
Barbara Daszuta ………………………………………………


Beata Dębowska ……………………………………………….


Tomasz Saczuk ……………………………………………….Sporządziła: Barbara Daszuta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-04 11:16:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-04 11:16:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-04 14:14:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z dnia 02 stycznia 2012r. z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 02 stycznia 2012r.

z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. ustalono następujący skład komisji:

Barbara Daszuta - kierownik działu pomocy środowiskowej
Beata Dębowska – za-ca kierownika działu pomocy środowiskowej
Tomasz Saczuk – za-ca kierownika działu administracyjno-gospodarczego

W dniu 7 grudnia 2011r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2012r. nw. zadań z zakresu pomocy społecznej:

Lp. Zadanie Kwota dotacji
1. Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków 581.465,50zł
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie 203.500,00zł
3. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy 52.500,00zł
4. Pomoc rzeczowa - wydawanie odzieży, żywności 15.420,00zł
5. Centrum Wolontariatu 47.300,00zł

W budżecie miasta na rok 2012r. w dziale 852 rozdział 85295 na realizację zadań wymienionych w punktach: 1,4, 5 zaplanowano kwotę 644.185,50zł.
W rozdziale 85220 na realizację zadania wymienionego w punkcie 2 zaplanowano kwotę 203.500,00zł.
W rozdziale 85205 na realizację zadania pomocy społecznej wymienionego w punkcie 3 zaplanowano kwotę 52.500,00zł.

Ad. 1
Wydawanie gorących posiłków. Wysokość dotacji 581.465,50zł.
Wpłynęły 2 oferty:

1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:
Codzienny ciepły posiłek (zupa + wkładka mięsna + chleb)

wnioskowana kwota dotacji 385.000,00zł
środki finansowe własne 43.700,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 0,00zł
całkowity koszt zadania 428.700,00zł
propozycja dotacji 369.470,50zł

Przyjęta kalkulacja:
stawka żywieniowa: 1,74 zł
koszty przygotowania 1 posiłku: 2,04zł.
Dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek: 265 osób x 3,78zł x 365 dni = 365.620,50zł.
Dla osób, które same płacą stawkę żywieniową „wsad do kotła”: 5 osób x 2,04zł x 365 dni = 3.723zł
Łącznie dla 270 osób: 369.343,00zł.
Dodatkowo kwotę 127,00zł przeznacza się na opłacenie posiłków dla osób, które zgłoszą się w ramach interwencji - stołówka znajduje się w pobliżu Noclegowni dla Bezdomnych Osób.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej:
Posiłki dwudaniowe wydawane przez 252 dni roboczych w roku i prowiant dla osób skierowanych na bezpłatne posiłki w dni świąteczne, które przypadają w tygodniu oraz pobyt osób żywionych w klubie „Wrzos”

wnioskowana kwota dotacji 221.996,50zł
środki finansowe własne 0,00zł
środki finansowe z innych źródeł 57.918,00zł
wkład osobowy 0,00zł
całkowity koszt zadania 0,00zł
propozycja dotacji 211.995,00zł

Przyjęta kalkulacja:
stawka żywieniowa: 4,00zł
koszty przygotowania 1 posiłku: 5,25zł.
Dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek: 70 osób x 9.25zł x 252 dni = 163.170zł.
Prowiant dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek w dni świąteczne, które przypadają w tygodniu 70 osób x 4zł x9 dni = 2.520zł
Dla osób, które same płacą stawkę żywieniową „wsad do kotła”: 35 osób x 5,25zł x 252 dni = 46.305zł
Łącznie dla 105 osób: 211.995zł.

Ad. 2
Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie. Wysokość dotacji 203.500,00zł.
Wpłynęła 1 oferta:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka:
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.

wnioskowana kwota dotacji 203.500,00zł
środki finansowe własne 40.000,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 0,00zł
całkowity koszt zadania 243.500,00zł
propozycja dotacji 203.500,00zł

Dotację przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń osobowych i kosztów eksploatacji.

Ad. 3
Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności). Wysokość dotacji 15.420,00zł.
Wpłynęły 3 oferty:

1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:
prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej w Zielonej Górze ul. Dworcowa 21 (wydawanie odzieży, żywności, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego).

wnioskowana kwota dotacji 14.600,00zł
środki finansowe własne 19.000,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 0,00zł
całkowity koszt zadania 33.600,00zł
propozycja dotacji 5.140,00zł

Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych prowadzonego zadania.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowa 2 (wydawanie odzieży i żywności )

wnioskowana kwota dotacji 6.250,00zł
środki finansowe własne 140,00zł
środki finansowe z innych źródeł 157.000,00zł
wkład osobowy 2.280,00zł
całkowity koszt zadania 165.670,00zł
propozycja dotacji 5.140,00zł

Dotację przeznacza się na sfinansowanie kosztów rzeczowych.

3. Fundacja „Klub Otwartych Drzwi”
Prowadzenie punktu nieodpłatnego wydawania żywności, odzieży, sprzętu AGD, RTV, mebli ul. Staszica 11-13

wnioskowana kwota dotacji 15.080,00zł
środki finansowe własne 2.130,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 24.000,00zł
całkowity koszt zadania 41.210,00zł
propozycja dotacji 5.140,00zł

Dotację przeznacza się na dofinansowanie do transportu oraz utrzymania punktu dystrybucji żywności i odzieży.

Ad. 5
Centrum Wolontariatu. Wysokość dotacji 47.300,00zł.
Zadanie wynikające ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta –uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Wpłynęły 2 oferty:

1. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
prowadzenie Centrum Wolontariatu przy ul. Bema 32-34, szkolenie wolontariuszy, współpraca z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy wolontariuszy

wnioskowana kwota dotacji 47.300,00zł
środki finansowe własne 31.300,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 3.120,00zł
całkowity koszt zadania 81.120,00zł
propozycja dotacji 47.300,00zł

Dotację przeznacza się na pokrycie kosztów osobowych oraz kosztów eksploatacyjnych.

2. Fundacja „Klub Otwartych Drzwi”
stworzenie Centrum Wolontariatu w celu szkolenia wolontariuszy, we współpracy ze szkołami, świetlicami socjoterapeutycznymi, organizacjami pozarządowymi

wnioskowana kwota dotacji 37.800,00zł
środki finansowe własne 6.710,00zł
środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
wkład osobowy 10.800,00zł
całkowity koszt zadania 55.310,00zł
propozycja dotacji 0,00zł

Nie przyznano dotacji.
W Zielonej Górze istnieje Centrum Wolontariatu, wykonujące zadania obejmujące zakres wskazany w ofercie „Fundacji „Klub Otwartych Drzwi”.
W ocenie komisji przyznanie dotacji na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania, nie pozwoliłoby na stworzenie nowego Centrum Wolontariatu.

Ad. 6
Działania korekcyjno – edukacyjne wobec sprawców przemocy. Wysokość dotacji 52.500,00zł
Wpłynęła 1 oferta:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

wnioskowana kwota dotacji 52.500,00zł
środki finansowe własne 0,00zł
środki finansowe z innych źródeł 1.500,00zł
wkład osobowy 0,00zł
całkowity koszt zadania 54.000,00zł
propozycja dotacji 52.500,00zł

Dotację przeznacza się na poradnictwo specjalistyczne i edukację pedagogiczną sprawców przemocy.

Komisja stwierdza, że o przyznanie dotacji na wymienione zadania wystąpiły 4 podmioty.
Wszyscy oferenci spełniają kryteria określone w ogłoszeniu z dnia 07.12.2011r.
Pełną dotacją przyznano na realizację nw. zadań:
1. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
2. Działania korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
3. Centrum Wolontariatu - Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
Na pozostałe zadania kwota dotacji jest niewystarczająca, zatem dotacja pokrywa wyłącznie część wnioskowanego przez podmioty zapotrzebowania.
Dotacja nie została przyznana Fundacji „ Klub Otwartych Drzwi” na stworzenie Centrum Wolontariatu. W Zielonej Górze istnieje Centrum Wolontariatu, wykonujące zadania obejmujące zakres wskazany w ofercie „Fundacji „Klub Otwartych Drzwi”. Działające Centrum Wolontariatu zabezpiecza potrzeby mieszkańców Zielonej Góry.
W ocenie komisji przyznanie dotacji na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania, nie pozwoliłoby na stworzenie nowego Centrum Wolontariatu. Szkolenie wolontariuszy może odbywać się w istniejącym Centrum.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Barbara Daszuta ………………………………………………


Beata Dębowska ……………………………………………….


Tomasz Saczuk ……………………………………………….Sporządziła: Barbara Daszuta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-04 11:14:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-04 11:14:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-04 14:13:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z dnia 30 grudnia 2012r. z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej od 2012 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 30 grudnia 2012r.
 
z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej od 2012 r.
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących „Zapewnienia opieki
i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego”
ustalono następujący skład komisji:
 
Marzena Radaczyńska
Inspektor Działu Opiekuńczo – Wychowawczego– Przewodniczaca Zespołu
Wioletta Raczyńska
 
Pomoc Biurowa Działu Opiekuńczo – Wychowawczego – członek Komisji
Agniszka Skałecka
Pomoc Biurowa Działu Opiekuńczo – Wychowawczego – członek Komisji
Katrzyna Zierek
Kierownik Działu Świadczeń i Analiz – członek Komisji
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Marzena Radaczyńska
Inspektor Działu Opiekuńczo – Wychowawczego– Przewodniczaca Zespołu
Wioletta Raczyńska
 
Pomoc Biurowa Działu Opiekuńczo – Wychowawczego – członek Komisji
Agniszka Skałecka
Pomoc Biurowa Działu Opiekuńczo – Wychowawczego – członek Komisji
Katrzyna Zierek
Kierownik Działu Świadczeń i Analiz – członek Komisji
 
W dniu 7 grudnia 2011r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację od 2012 roku zadań
z zakresu pomocy społecznej w zakresie zapewnienia opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
Zadanie obejmuje zapewnienie opieki w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dzieciom:
- dotychczas przebywającym w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej, dla których sąd zmienił postanowienie sądowe w zakresie formy zabezpieczenia
- przebywającym w rodzinie biologicznej oczekującym na umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zgodnie z wydanym postanowieniem sądowym
 
W wyznaczonym w ogłoszeniu konkursu terminie wpłynęła 1 oferta:
1. Organizaca pozarządowa – Fundacja Im. Janusza Korczaka w Marwicach
na opiekę nad dziećmi w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01 stycznia 2012r. do dnia pobytu dziecka w placówce rodzinnej.
 
Na realizację zadania przeznacza się w roku 2012 dotację wysokości 2.500 zł miesięcznie na zapewnienie opieki dla jednego dziecka.
W kolejnych latach wysokość dotacji na realizację zadania będzie określana po analizie kosztów i wymaga akceptacji stron umowy.
 
Postanowiono o przyjęciu złożonej oferty.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
Podpisy:
 
Marzena Radaczyńska
 
.....................................................................
Wioletta Raczyńska
 
 
.....................................................................
Agniszka Skałecka
 
.....................................................................
Katrzyna Zierek
 
.....................................................................
 
 
 
 
Sporządziła: Marzena Radaczyńska
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Radaczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Radaczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-30 12:39:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-30 12:39:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-30 12:39:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 20 grudnia 2011r.
 
z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011r.
 
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011r. - pomoc żywnościowa poprzez przygotowanie paczek z żywnością świątecznąustalono następujący skład komisji:
 

Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
Henryk Boratyński
 
Tomasz Saczuk
 
Katarzyna Zierek
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
Za-ca Kierownika Działu Administracyjno- Gospodarczego – członek Komisji
Kierownik Działu Świadczeń i Analiz MOPS – członek Komisji – członek Komisji

 
W posiedzeniu udział wzięli:
 

Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
Henryk Boratyński
 
Tomasz Saczuk
 
Katarzyna Zierek
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
Za-ca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego – członek Komisji
Kierownik Działu Świadczeń i Analiz MOPS – członek Komisji – członek Komisji
 
 

W dniu 18 listopada 2011r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2011r.zadania:
Pomoc żywnościowa poprzez przygotowanie paczek z żywnością świąteczną dla osób posiadających aktualną decyzję na obiady w stołówce Caritas lub Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 21.664zł.
Dotacja na realizację zadania została pozyskana ze zwrotu niewykorzystanych środków ujętych w budżecie miasta na rok 2011r. w dziale 852 rozdział 85295 na realizację pomocy w formie gorącego posiłku przez nw. podmioty:
 1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
w łącznej wysokości 21.664zł.
 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty:
 
 1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:
Przygotowanie paczek świątecznych dla 300 osób korzystających z posiłków.
 
 • wnioskowana kwota dotacji: 17 664,40zł
 • środki własne: 35,60zł
 • środki finansowe z innych źródeł 0,00zł
 • całkowity koszt realizacji zadania: 17 700,00zł
 • propozycja dotacji: 17 664,00zł
 
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej:
Przygotowanie paczek świątecznych dla 107 osób korzystających z posiłków.
 
 • wnioskowana kwota dotacji: 4 051,00zł
 • środki własne: 0,00zł
 • środki finansowe z innych źródeł 1 070,00zł
 • całkowity koszt realizacji zadania: 5 121,00zł
 • propozycja dotacji: 4 000,00zł
 
Ogółem wpłynęły 2 oferty na kwotę 22 785,40zł.
 
Po rozpatrzeniu złożonych ofert - kwotę w wysokości 21.664zł podzielono następująco:
 
 1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 17 613,00zł
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej 4 051,00zł
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
 
Podpisy:
 
Barbara Daszuta ………………………………………………
 
Henryk Boratyński ……………………………………………….
 
Tomasz Saczuk ……………………………………………….
 
Katarzyna Zierek ……………………………………………….

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-20 14:43:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-20 14:43:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-21 10:59:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 22.04. 2011r.
z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej dotyczących: opieki pozaszkolnej nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od maja do grudnia 2011 r. na kwotę 265.420 zł.
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej od maja do grudnia 2011 r. ustalono następujący skład komisji:
 
Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
Henryk Boratyński
 
Tomasz Saczuk
 
Katarzyna Zierek
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
Za-ca Kierownika Działu Administracyjno- Gospodarczego
Kierownik Działu Świadczeń i Analiz MOPS – członek Komisji
Bogusław Pabierowski                  
Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta – członek komisji
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
Henryk Boratyński
 
Tomasz Saczuk
 
Katarzyna Zierek
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
Za-ca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego
Kierownik Działu Świadczeń i Analiz MOPS – członek Komisji
Bogusław Pabierowski                  
Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta – członek komisji
 
 
 
 
 
 
W dniu 17 marca 2011r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od maja do grudnia 2011 r. na kwotę 265.420 zł.
W budżecie miasta na okres od maja do grudnia 2011r. w dziale 852 rozdział 85295 na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 265.420 zł.
 Zadanie obejmuje: zapewnienie dzieciom głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, a także zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku.
Dotacja pokrywa częściowo koszty rzeczowe, osobowe i doposażenie.
W wyznaczonym w ogłoszeniu konkursu terminie wpłynęło 9 ofert:
1.Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na prowadzenie 13 placówek dla ok.300 dzieci:
 1. Świetlica, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
 „Świetlica Marzeń” ul. Chrobrego 8
 1. Świetlica, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
 „Świetliki” os. Kaszubskie 7.
 1. Świetlica, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
 „Aniołkolatki” ul. Kilińskiego 5.
 1. Świetlica, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
„Zielony Dom” ul. Bema 34-32.
 1. Świetlicowy Oddział dla Dzieci w wieku 3-5 lat
„Słoneczko z uśmiechem” przy Świetlicy „Zielony Dom” ul. Bema 34-32
 1. Świetlica, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
 „Niezapominajki” ul. Kościelna 9.
 1. Świetlicowy Oddział dla Dzieci w wieku 3-5 lat
„Smerfiki” przy Świetlicy „Niezapominajki” ul. Kościelna 7 – oddział dla dzieci w wieku 3-5 lat.
 1. Świetlica, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
 „Tęczowa Przystań” ul. Aliny 17.
 1. Świetlica, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
  „Przyjazne Duszki” ul. Bułgarska 30.
 1. Świetlicowy Oddział dla Dzieci w wieku 3-5 lat
 „Iskierki” przy Świetlicy „Przyjazne Duszki” ul. Bułgarska 30,
 1. Świetlica, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
 „Niebiańskie Aniołki” ul. Kąpielowa 7.
 1. Świetlica, klub dla młodzieży Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
     „Alternatywa Młodych” os. Kaszubskie 7.
 1. Świetlica, klub dla młodzieży Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
 „Alter Ego” ul. Kościelna 6.
 
 • wnioskowana kwota dotacji:                           195.780zł
 • środki własne:                                                              8.000zł
 • całkowity koszt zadania                                   203.780zł
 • propozycja dotacji:                                        164.307zł
Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych i dożywianie dzieci.
 
2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
na prowadzenie placówki przy Pl. Matejki 2a, dla 25 dzieci
 • wnioskowana kwota dotacji:                          23.200zł
 • środki własne:                                                                 5.372,50zł
 • inne źródła                                                           2.500zł
 • wkład osobowy                                                    2.400zł
 • całkowity koszt zadania                                    33.472,50zł
 • propozycja dotacji:                                          12.639zł
Dotację przeznacza się na dofinansowanie do kosztów utrzymania pomieszczenia, dożywiania dzieci oraz częściowe pokrycie kosztów osobowych.
 
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie placówki przy ul. Moniuszki 35 dla 24 dzieci.
 • wnioskowana kwota dotacji:                         19.532,80zł
 • środki własne:                                                             2.160 zł
 • inne źródła:                                                     21.900zł
 • wkład osobowy:                                                4.480zł
 • całkowity koszt:                                             48.072,80zł
 • propozycja dotacji                                        12.639zł
Dotację przeznacza się na częściowe dofinansowanie kosztów osobowych, dożywiania dzieci oraz kosztów utrzymania pomieszczeń, zakup materiałów.
 
4. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki dla dzieci skazanych przy ul. Sikorskiego 26 dla 25 dzieci
 • wnioskowana kwota dotacji:                           23.060zł
 • środki własne:                                                               2.000zł
 • inne źródła:                                                      14.005zł
 • wkład osobowy                                                  2.470zł
 • całkowity koszt zadania:                                 41.535zł
 • propozycja dotacji:                                        12.639zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, częściowe dofinansowanie kosztów osobowych oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu.
 
5. Polski Czerwony Krzyż
na prowadzenie placówki przy ul. Francuska 25a dla 20 dzieci
 • wnioskowana kwota dotacji:                         19.600zł
 • środki własne:                                                            14.480zł
 • całkowity koszt zadania                                 34.080zł
 • propozycja dotacji:                                      12.639zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i częściowe dofinansowanie kosztów osobowych.
 
6. Stowarzyszenie „Brat Albert Chmielowski”
na prowadzenie placówki przy ul. Spawaczy 3 dla 16-18 dzieci.
 • wnioskowana kwota dotacji                              17.200zł
 • środki własne                                                      5.000zł
 • inne źródła                                                        20.916zł
 • wkład osobowy                                                   6.400zł
 • całkowity koszt zadania                                   49.516zł
 • propozycja dotacji                                          12.639zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci oraz częściowe dofinansowanie do kosztów osobowych, środki czystości.
             
7. Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci w Zielonej Górze przy ul. Prostej 47 dla 20 dzieci
 
 • wnioskowana kwota dotacji                              18.400zł
 • inne źródła                                                          8.700zł
 • wkład osobowy                                                   1.400zł
 • koszt całkowity zadania                                    28.500zł
 • propozycja dotacji                                           12.639zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i częściowe dofinansowanie kosztów osobowych.
 
8. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka:
 
na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych marginalizacją społeczną w Zielonej Górze ul. Kołłątaja 12 dla 20 dzieci
 
 • wnioskowana kwota dotacji:                                22.300zł
 • środki własne, inne źródła                                    4 .480zł
 • całkowity koszt zadania                                        26.780zł
 • propozycja dotacji:                                             12.639zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i częściowe dofinansowanie kosztów osobowych.
 
9. Stowarzyszenie Pracownia „ Damy Radę ” ;
na prowadzenie w Ośrodku Socjoterapeutycznym Gniazdo popołudniowych zajęć świetlicowych dla 20 dzieci pochodzących z rodzin zaniedbanych, z problemami społecznymi, wywołanymi m.in. przez niewydolność wychowawczą rodziców, alkoholizm, narkomanię, wulgaryzację, prostytucję, długotrwałą marginalizację, bezrobocie, brak środków materialnych, choroby przewlekłe, niepełna strukturę rodziny, itp.
 
 • wnioskowana kwota dotacji:                                21.700zł
 • środki własne                                                         4.560zł
 • wkład osobowy                                                         200zł
 • całkowity koszt zadania                                        26.780zł
 • propozycja dotacji:                                             12.640zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i częściowe dofinansowanie kosztów osobowych.
 
 
 Komisja stwierdza, że środki, jakie przeznaczono na realizację zadania „Opieka pozaszkolna nad dziećmi” w okresie od kwietnia do grudnia 2011r. w kwocie 265.420 zł są niewystarczające. O dotację wystąpiło 21 placówek (jedna więcej niż w okresie od stycznia do kwietnia 2011r.), wnioskując łącznie o kwotę 360.772zł. Oznacza to, że w stosunku do posiadanych środków występują braki na kwotę 95.352,80zł.
Po dokonaniu analizy złożonych ofert przyjęto, że w okresie ogłoszonym na realizację zadania Stowarzyszenie Pracownia Damy Radę otrzyma 12.640zł, pozostałe placówki otrzymają kwotę po 12.639zł.
Środki, jakie zostały przeznaczone na realizację zadania nie zapewniają w wystarczającym stopniu wynagrodzeń kierownika – wychowawcy, dożywiania dzieci i opłat związanych z utrzymaniem infrastruktury placówek. Ograniczają także rozwinięcie form wspierania dzieci i ich rodzin. Sytuacja taka rodzi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania placówek, skutkuje odchodzeniem doświadczonej kadry (wyszkolonej ze środków miejskich) co jest zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym.
         
 
Sporządziła: Barbara Daszuta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-29 12:03:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-29 12:04:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-29 12:04:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 22 marca 2011r.
 
z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej od 2011 r.
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących „Zapewnienia opieki
i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego”
ustalono następujący skład komisji:
 
Magdalena Witkowska
Kierownik Działu Opiekuńczo - Wychowawczego MOPS – Przewodnicząca Komisji
Henryk Boratyński
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
Tomasz Saczuk
Specjalista do spraw Aktywizacji Zawodowej – członek Komisji
Marzena Radaczyńska
Inspektor Dział Opiekuńczo – Wychowawczy – członek Komisji
Aneta Derlatka
Pracownik socjalny Dział Opiekuńczo – Wychowawczy – członek Komisji
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Magdalena Witkowska
Kierownik Działu Opiekuńczo - Wychowawczego MOPS – Przewodnicząca Komisji
Henryk Boratyński
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
Marzena Radaczyńska
Inspektor Dział Opiekuńczo – Wychowawczy – członek Komisji
Aneta Derlatka
Pracownik socjalny Dział Opiekuńczo – Wychowawczy – członek Komisji
 
W dniu 15 luty 2011r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację od 2011 roku zadań
z zakresu pomocy społecznej w zakresie zapewnienia opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
Zadanie obejmuje zapewnienie opieki w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dzieciom:
- dotychczas przebywającym w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej, dla których sąd zmienił postanowienie sądowe w zakresie formy zabezpieczenia
- przebywającym w rodzinie biologicznej oczekującym na umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zgodnie z wydanym postanowieniem sądowym
 
W wyznaczonym w ogłoszeniu konkursu terminie wpłynęła 1 oferta:
1. Organizaca pozarządowa – Fundacja Im. Janusza Korczaka w Marwicach
na opiekę nad dziećmi w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01 marca 2011 roku do dnia pobytu dziecka w placówce rodzinnej.
 
Na realizację zadania przeznacza się w roku 2011 dotację wysokości 2.500 zł miesięcznie na zapewnienie opieki dla jednego dziecka.
W kolejnych latach wysokość dotacji na realizację zadania będzie określana po analizie kosztów i wymaga akceptacji stron umowy.
 
Postanowiono o przyjęciu złożonej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-25 10:26:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-25 10:26:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-25 10:26:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. w przedmiocie: opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 05 stycznia 2011r.
 
z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.
 
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 03 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. ustalono następujący skład komisji:
 
Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
Bogusław Pabierowski
Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta – członek Komisji
Henryk Boratyński
 
Katarzyna Zierek
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
po. Kierownik Działu Świadczeń i Analiz MOPS – członek Komisji
Tomasz Saczuk
Specjalista do spraw Aktywizacji Zawodowej– członek Komisji
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Barbara Daszuta
 
Bogusław Pabierowski
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta – członek Komisji
Katarzyna Zierek
po. Kierownik Działu Świadczeń i Analiz MOPS – członek Komisji
 
 
 
W dniu 1 grudnia 2010r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2011r zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. na kwotę 132.710 zł.
W budżecie miasta na rok 2011r. w dziale 852 rozdział 85295 na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 132.710 zł.
 Zadanie obejmuje: zapewnienie dzieciom głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zapewnienie jednego posiłku)
Dotacja nie obejmuje wynagrodzeń specjalistów (socjoterapeutów, psychologów, pedagogów).
W wyznaczonym w ogłoszeniu konkursu terminie wpłynęło 7 ofert:
1.Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na prowadzenie 13 placówek dla 290 dzieci:
1)  „Świetlica Marzeń” ul. Chrobrego 8,
2)  „Świetliki” os. Kaszubskie 7,
3)  „Iskierki” ul. Obywatelska 1 „Iskierki”,
4)  „Aniołki” ul. Kilińskiego 5,
5)  „Zielony Dom” ul. Bema 34-32,
6)  „Niezapominajki” ul. Kościelna 9,
7)  „Tęczowa Przystań” ul. Aliny 17,
8)  „Przyjazne Duszki” ul. Bułgarska 30,
9)  „Niebiańskie Aniołki” ul. Kąpielowa 7,
10) „Alternatywa Młodych” os. Kaszubskie 7 – świetlica dla młodzieży,
11) „Alter Ego” ul. Kościelna 6 – świetlica dla młodzieży,
12) „Zielony Dom” ul. Bema 34-32 - oddział dla dzieci w wieku 3-5 lat,
13) „Niezapominajki” ul. Kościelna 7 – oddział dla dzieci w wieku 3-5 lat.
 
 • wnioskowana kwota dotacji:                    105.235zł
 • środki własne:                                                         25.929zł
 • całkowity koszt zadania                            131.155zł
 • propozycja dotacji:                               86.261,50zł
Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych i dożywianie dzieci.
 
2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
na prowadzenie placówki przy Pl. Matejki 2a, dla 20 – 30 dzieci
 • wnioskowana kwota dotacji:                      10.000zł
 • środki własne:                                                            800zł inne źródła 2.300zł
 • całkowity koszt zadania                              13.100zł
 • propozycja dotacji:                                 6.635,50zł
Dotację przeznacza się na dofinansowanie do kosztów utrzymania pomieszczenia, dożywiania dzieci oraz częściowe pokrycie kosztów osobowych.
 
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie placówki przy ul. Moniuszki 35 dla 23 dzieci.
 • wnioskowana kwota dotacji:                        7.335zł
 • środki własne:                                                       10.195 zł
 • całkowity koszt:                                        17.530 zł
 • propozycja dotacji                                 6.635,50zł
Dotację przeznacza się na częściowe dofinansowanie kosztów osobowych, dożywiania dzieci oraz kosztów utrzymania pomieszczeń.
 
4. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki dla dzieci skazanych przy ul. Sikorskiego 26 dla 20 – 25 dzieci
 • wnioskowana kwota dotacji:                      19.010zł
 • środki własne:                                                         1.480zł inne źródła 4.230zł
 • całkowity koszt zadania:                           24.720zł
 • propozycja dotacji:                               6.635,50zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, częściowe dofinansowanie kosztów osobowych oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu.
 
5. Polski Czerwony Krzyż
na prowadzenie placówki przy ul. Francuska 25a dla 24 dzieci
 • wnioskowana kwota dotacji:                     7.953,33zł
 • środki własne:                                                        8.500zł
 • całkowity koszt zadania                           17,040zł
 • propozycja dotacji:                             6.635,50zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i częściowe dofinansowanie kosztów osobowych.
 
6. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy ul. Spawaczy 3 dla 20 dzieci.
 • wnioskowana kwota dotacji                      8.666zł
 • środki własne                                            1.000zł inne źródła 17.465zł
 • całkowity koszt zadania                         27.131zł
 • propozycja dotacji                              6.635,50zł
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci oraz częściowe dofinansowanie do kosztów osobowych.
             
7. Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci w Zielonej Górze przy ul. Prostej 47 dla 20 dzieci
 
 • wnioskowana kwota dotacji                   19.216,52zł
 • koszt całkowity zadania                         21.416,52zł
 • udział własny                                           2.200zł
 • propozycja dotacji                                 6.635,50zł
 
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i częściowe dofinansowanie kosztów osobowych.
 
8. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka:
 
na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych marginalizacją społeczną w Zielonej Górze ul. Kołłątaja 12 dla 20 dzieci
 
 • wnioskowana kwota dotacji:                       15.100zł
 • środki własne                                                 3.400zł
 • całkowity koszt zadania                               18.500zł
 • propozycja dotacji:                                 6.635,50zł
 
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i częściowe dofinansowanie kosztów osobowych.
 
           Komisja stwierdza, że brak wystarczających środków spowodował konieczność ogłoszenia konkursu wyłącznie na cztery miesiące tj., od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011r.    Środki przeznaczone na realizację zadania „Opieka pozaszkolna nad dziećmi” są niewystarczające. O dotację wystąpiło 20 placówek, wnioskując łącznie o kwotę 192.515,85zł. Oznacza to, że w stosunku do potrzeb występują braki na kwotę 59.805,85zł. Przyjęto, że każda z placówek otrzyma kwotę 6.635,50zł na okres ogłoszony na realizację zadania, co daje miesięcznie 1.658,875zł. W stosunku do 2010 roku nie zwiększyła się kwota dotacji.
Środki, jakie zostały przeznaczone na realizację zadania nie zapewniają wynagrodzeń kierownika – wychowawcy, dożywiania dzieci i opłat związanych z utrzymaniem infrastruktury placówek. Nie pozwalają także na rozwinięcie formy wspierania dzieci i ich rodzin. Sytuacja taka rodzi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania placówek, skutkuje odchodzeniem doświadczonej kadry (wyszkolonej ze środków miejskich) co jest zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym.
          W celu zapewnienia możliwości pracy profilaktyczno-wychowawczej zapobiegającej marginalizacji dzieci i młodzieży konieczne jest pozyskanie środków na prowadzenie placówek od maja do grudnia 2011r.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
Podpisy:
Barbara Daszuta                  ………………………………………………
 
Bogusław Pabierowki         ………………………………………………
 
Katarzyna Zierek                ……………………………………………….
 
 
 
Sporządziła: Barbara Daszuta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-12 14:33:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-12 14:33:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-14 08:47:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. w przedmiocie: 1. Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków, kwota dotacji 2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie, kwota dotacji 3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności), kwota dotacji 4. Centrum Wolontariatu, kwota dotacji 5. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 5 stycznia 2011r.
 
z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011r.
 
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2010r. ustalono następujący skład komisji:
 
Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
Bogusław Pabierowki
                 
Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta – członek Komisji
Henryk Boratyński
 
Katarzyna Zierek
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
po. Kierownik Działu Świadczeń i Analiz MOPS – członek Komisji
Tomasz Saczuk
Specjalista do spraw Aktywizacji Zawodowej – członek Komisji
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
Bogusław Pabierowki
                 
Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta – członek Komisji
Katarzyna Zierek
po. Kierownik Działu Świadczeń i Analiz MOPS – członek Komisji
 
W dniu 1 grudnia 2010r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2011r następujących zadań z zakresu pomocy społecznej, na kwotę 858.589zł.:
 
1. Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków, kwota dotacji:       554.589 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie, kwota dotacji:                 198.00 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności), kwota dotacji:                  15.000 zł.
4. Centrum Wolontariatu, kwota dotacji:                                                             46.000 zł.
5. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy:   45.000 zł.
 
W budżecie miasta na rok 2011 r. w dziale 852 rozdział 85295 na realizację zadań wymienionych w punktach: 1, 3, 4 zaplanowano kwotę 615.589zł. w rozdziale 85220 na realizację zadania wymienionego w punkcie 2 zaplanowano kwotę 198.000zł i w rozdziale 85205 kwotę 45.000 zł.( z budżetu wojewody) na realizację zadań pomocy społecznej przez inne podmioty.
 
Ad. 1
Wydawanie gorących posiłków. Wysokość dotacji 554.589 zł.
Wpłynęły 2 oferty:
 
Codzienny ciepły posiłek (zupa + wkładka mięsna + chleb):
 • wnioskowana kwota dotacji:                           365.000zł
 • środki własne:                                                                99.500zł
 • całkowity koszt realizacji zadania:                464.500zł
 • propozycja dotacji:                                        356.970zł
 
Stawka żywieniowa: 1,90 zł, koszty przygotowania 1 posiłku: 1,36 zł. Przyjęta kalkulacja: 300 osób x 3,26 zł x 365 dni = 356.970zł.
 
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej:
Posiłki dwudaniowe wydawane przez 5 dni w tygodniu i 12 miesięcy w roku oraz pobyt osób żywionych w klubie „Wrzos”.
 • wnioskowana kwota dotacji:                      200.112zł
 • środki własne                                             231.508zł
 • całkowity koszt realizacji zadania             431.620zł
 • propozycja dotacji:                                  197.619zł
 
Pełny koszt posiłku: 8,93 zł, wsad do kotła: 3,81 zł, koszty przygotowania: 5,12 zł. Przyjęta kalkulacja dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek:
62 osób x 8,93zł x 22 dni x 12 mies. = 146.166,24zł
Kalkulacja dla osób, które same płacą wsad do kotła:
38 osób x 5,12 zł x 22 dni x 12 mies. = 51.363,84zł
Łącznie posiłki dwudaniowe: 197.530,08zł. Na dzień 05.01.2011r. o obiady w stołówce PKPS zgłosiła się większa liczba osób niż przewidziana w konkursie, zatem pozostałą kwotę 88,92zł przeznacza się na opłacenie posiłków dla osób, które zgłoszą się w ramach interwencji.
 
Ad. 2
Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie. Wysokość dotacji 198.00zł.
Wpłynęła 1 oferta:
 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka:
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.
 • wnioskowana kwota dotacji:                198.000zł
 • środki własne                                          22.000zł
 • całkowity koszt zadania                        220.000zł
 • propozycja dotacji:                             198.000zł
Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych i kosztów eksploatacji.
 
Ad. 3
Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności). Wysokość dotacji 19.550 zł.
Wpłynęły 2 oferty:
 
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:
Prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej w Zielonej Górze ul. Dworcowa 21 (wydawanie odzieży, żywności, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego).
 • wnioskowana kwota dotacji:               15.000zł.
 • środki własne:                                                 113.456zł., z innych źródeł 25.000zł
 • całkowity koszt zadania:                    153.456zł
 • propozycja dotacji                            11.250 zł
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych prowadzonego zadania.
 
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowa 2 (wydawanie odzieży)
 • wnioskowana kwota dotacji:                    5.000zł.
 • środki własne                                             9.100zł
 • całkowity koszt realizacji zadania           14.100zł
 • propozycja dotacji:                                  3.750zł
Dotację przeznacza się na sfinansowanie kosztów rzeczowych.
 
 
Ad. 5
Centrum Wolontariatu. Wysokość dotacji 46.000zł.
Zadanie wynikające ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta –uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Wpłynęła 1 oferta:
Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
 • wnioskowana kwota dotacji:                     46.000zł.
 • środki własne:                                                        39.400zł.
 • całkowity koszt realizacji zadania:          85.400zł.
 • propozycja dotacji                                   46.000zł
Dotację przeznacza się na Centrum Wolontariatu prowadzone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Obejmuje ona częściowe pokrycie kosztów osobowych oraz dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym zadaniem Centrum jest pozyskiwanie wolontariuszy, ich szkolenie, wspieranie osób i rodzin objętych pomocą społeczną, współpraca z jednostkami pomocy społecznej, organizowanie akcji zbiórki żywności, przyborów szkolnych itp.
           
 
Ad. 6
Działania korekcyjno – edukacyjne wobec sprawców przemocy. Wysokość dotacji 45.000 zł.
Wpłynęła 1 oferta:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • całkowity koszt zadania                           46.500zł
 • środki własne                                             1.500zł
 • wnioskowania kwota dotacji                   45.000 zł
 • propozycja dotacji                                 45.000 zł
Dotację przeznacza się na poradnictwo specjalistyczne i edukację pedagogiczną sprawców przemocy.
           
Po rozpatrzeniu złożonych ofert - kwotę w wysokości 858.589 zł. podzielono następująco:
 
1. Pomoc żywnościowa                                                                                      554.589 zł
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie                                        198.000 zł
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży i żywności)                                        15.000 zł.
4. Centrum Wolontariatu                                                                                     46.000 zł
5. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy   45.000 zł
 
Ogółem wpłynęło 6 ofert na kwotę 660.787zł.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
 
Podpisy:
 
Barbara Daszuta                  ………………………………………………
 
Bogusław Pabierowki         ………………………………………………
 
Katarzyna Zierek                ……………………………………………….
 
 
 
 
Sporządziła: Barbara Daszuta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-12 14:30:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-12 14:31:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-14 08:47:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. w przedmiocie pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 15 września 2010 r.
 
 posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.
 
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. ustalono następujący skład komisji:
 
1.          1.
Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
2.          2.
Eleonora Szymkowiak
Przewodnicząca Komisji Rodziny Rady Miasta – członek Komisji
3.          3
Henryk Boratyński
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
      4.
Tomasz Saczuk
Specjalista do spraw Aktywizacji Zawodowej– członek Komisji
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
4.          1.
Barbara Daszuta
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS – Przewodnicząca Komisji
5.          3
Henryk Boratyński
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MOPS – członek Komisji
      4.
Tomasz Saczuk
Specjalista do spraw Aktywizacji Zawodowej– członek Komisji
 
 
 
 
 
W dniu 12 sierpnia 2010 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2010 r. zadania z zakresu pomocy społecznej tj.:
pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków; kwota dotacji: 56.000zł
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Codzienny ciepły posiłek (zupa + wkładka mięsna + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji:                    42.000zł
2) środki własne:                                          8.000zł
3) całkowity koszt realizacji zadania:            50.000zł
4) propozycja dotacji:                               41.502,27zł
 
Stawka żywieniowa: 1,90 zł, koszty przygotowania 1 posiłku: 1,33 zł. Przyjęta kalkulacja: 
139 osób x 3,23zł x 31 dni = 13.918,07zł
140 osób x 3,23 x 61 dni = 27.584,20zł.
 
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki dwudaniowe wydawane przez 5 dni w tygodniu w okresie od 01.09.2010r. do 31.12.2010r.:
1) wnioskowana kwota dotacji:                   19.250,00 zł
2) środki własne                                          11.000,00 zł
3) całkowity koszt realizacji zadania           30.250,00zł
4) propozycja dotacji:                               14.437,50zł
 
Pełny koszt posiłku: 8,75 zł , wsad do kotła: 3,80 zł, koszty przygotowania: 4,95 zł. Przyjęta kalkulacja dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek:
25 osób x 8,75zł x 66 dni = 14.437,50zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-30 10:01:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-30 10:01:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-30 10:01:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji