ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Załatwianie spraw

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nawiązanie kontaktu z pracownikiem MOPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13 działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
 
Nr telefonu: 68 411 50 00, fax 68 411 50 01
 
Adres email:
 
Struktura MOPS:
 1. Dział Pomocy Środowiskowej
 2. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy
 3. Dział Opieki nad Rodziną
 4. Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
 5. Dział Świadczeń i Analiz
 6. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 7. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 i 2
 8. Dział Finansowy
   
  Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny.
   
  Dział Pomocy Środowiskowej realizuje m.in. zadania związane z:
 • rozpoznawaniem i diagnozowanie potrzeb życiowych osób i rodzin;
 • określeniem rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń ze środków pomocy społecznej;
 • pomocą osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej;
 • pracą socjalna skierowana na umiejętności samodzielnego życia w środowisku wobec osób wymagających wsparcia;
 • podejmowaniem działań służących umacnianiu rodziny, w szczególności w formie pracy socjalnej poprzez podtrzymywanie struktury rodziny, jej harmonijnego rozwoju
  i funkcjonowania w środowisku;
 • informowaniem mieszkańców miasta o przysługujących prawach i uprawnieniach;
 • prowadzeniem działań ratowniczych o charakterze interwencji kryzysowej.
 
Więcej informacji nt. Działu oraz numery telefonów można znaleźć pod adresem: http://www.mops.zgora.pl/PL/687/Dzial_Pomocy_Srodowiskowej/.
 
Dział Opiekuńczo-Wychowawczy realizuje m.in. zadania związane z:
 • rodzinną pieczą zastępczą;
 • udzielaniem pomocy usamodzielnionym wychowankom pieczy zastępczej;
 • pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • wydawaniem decyzji kierujących do domu pomocy społecznej.
 
Więcej informacji nt. Działu oraz numery telefonów można znaleźć pod adresem: http://www.mops.zgora.pl/PL/690/Dzial_Opiekunczo_-_Wychowawczy/.
 
 
Dział Opieki nad Rodziną realizuje m.in. zadania związane z:
 • przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – procedura „Niebieskie Karty”;
 • wsparciem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez przydzielenie asystenta rodziny.
 
Więcej informacji nt. Działu oraz numery telefonów można znaleźć pod adresem: http://www.mops.zgora.pl/PL/693/Asystent_Rodziny/.
 
 
 
Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej realizuje m.in. zadania związane z:
 • wyrabianiem zaradności osobistej i pobudzaniem aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
 • wyrabianiem umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
 • likwidacją barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
 • kształtowaniem w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
 
Więcej informacji nt. Działu oraz numery telefonów można znaleźć pod adresem: http://www.mops.zgora.pl/PL/684/Dzial_Rehabilitacji_Zawodowej_i_Spolecznej/.
 
 
Dział Świadczeń i Analiz realizuje m.in. zadania związane z:
 • wydawaniem decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej;
 • wydawanie zaświadczeń dot. udzielonej pomocy.
 
Więcej informacji nt. Działu oraz numery telefonów można znaleźć pod adresem: http://www.mops.zgora.pl/PL/681/Dzial_Swiadczen_i_Analiz/.
 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania związane z:
 • wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności;
 • wydawaniem orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności  do pracy na podstawie orzeczeń innych organów;
 • wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności  na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespół.
 
 
Więcej informacji nt. Działu oraz numery telefonów można znaleźć pod adresem: http://www.mops.zgora.pl/PL/695/Miejski_Zespol_ds__Orzekania_o_Niepelnosprawnosci/.
 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 jest ośrodkiem terapeutycznym dla osób po przebytych kryzysach i urazach psychicznych. Realizuje zadanie, jakim jest udzielanie społecznego oparcia ludziom, którzy z powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym.
Oparcie psychiczne  polega na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, organizacji społecznych i instytucji, a także udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy w tym finansowej, rzeczowej i innej.
 
Więcej informacji nt. Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 oraz numery telefonów można znaleźć pod adresem: http://www.mops.zgora.pl/PL/736/Srodowiskowy_Dom_Samopomocy_nr_1/.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz dla osób doświadczających trudności psychicznych.
 
Więcej informacji nt. Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 oraz numery telefonów można znaleźć pod adresem: http://www.mops.zgora.pl/PL/728/Srodowiskowy_Dom_Samopomocy_nr_2/.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-06 11:50:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-06 11:50:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-17 11:17:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »