Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 13

65 - 401 Zielona Góra
Dyrektor: Mieczysław Jerulank

 
Telefon: (68) 323-69-00

Adres e-mail